De uitgave van buurtblad De Geestmolen van februari 2022kunt u weer vinden bij de downloads.

In dit nummer:
• Van de voorzitter
• Picassolaan
• De Bloemaert
• Verslag Leden Vergadering
• Hoef Cocktail
• Buurtagenda,
• Bij de Bron nieuws
• Groen Kapitaal
• Campus De Hoef
• Energycoaches,
• De Driemaster
• MS Collecteweek
• Films Pius X
• Belangrijke telefoonnummers
• Lidmaatschap