Afdrukken

De uitgave van buurtblad De Geestmolen van augustus 2022 kunt u weer vinden bij de downloads.

Inhoud
• Van de voorzitter
• Molenbiotoop
• Het Heem
• Picassolaan 9
• Hoef Cocktail
• Bij de Bron
• De Alkenhorst
• Buurtagenda
• Groen Kapitaal/Campus De Hoef
• Respijthuis/WonenPlus
• Filmclub De Blauwe Boom/Pius X
• Burendag/De Zonnebloem
• EHBO De Maree
• Belangrijke telefoonnummers
• Lidmaatschap