DOOR WILLEMIEN SCHENKEVELD
ALKMAAR -De gemeente Alkmaar drukt de nieuwbouw naast zorgcentrum De Vleugels erdoor. Dat schrijft de woedende Klankbordgroep Jongkindlaan, die zich buitenspel gezet voelt.

'Een mediacircus met gelikte presentaties, enquêtes en workshops'. Dat heeft de gemeente uitgestort over de bewoners van Alkmaar-West, om ze ervan te overtuigen dat de nieuwbouw naast De Vleugels groter moet worden dan eerst was afgesproken. Bovendien doet de gemeente alsof het plan helemaal niet meer ter discussie kan worden gesteld. Dat vindt althans de Klankbordgroep Jongkindlaan.


Zorgcentrum De Vleugels wil in het kader van een grootscheepse renovatie naast het hoofdgebouwenkele tientallen appartementen bijbouwen. De gemeente stemt daarmee in. Bovendien wil de gemeente hier graag een wijkknooppunt inrichten voor informatie over wonen, zorg en welzijn.
Het geheel wordt veel groter dan een in 1998 goedgekeurd, maar later weer vervallen nieuw bouwplan. Daarom heeft de gemeenteraadwethouder Wim van Veen opdracht gegeven om te gaan overleggen met de buurt.
Sindsdien zijn workshops met direct omwonenden gehouden en een grotere buurtbijeenkomst. Ook zijn enquêtes verspreid waarin de gemeente vraagt welke voorzieningen men graag ziet in een wijkknooppunt. Nu is een architect aan het tekenen gegaan en worden de plannen voor het wijkknooppunt verder uitgewerkt. Dat staat allemaal in een brief die de gemeente deze maand in Alkmaar-West heeft verspreid.
De Klankbordgroep Jongkindlaan, die tegen de grotere nieuwbouw is, vindt het allemaal veel te hard gaan. 'Er zijn genoeg alternatieve locaties voor een wijkknooppunt' , vindt de groep, bijvoorbeeld in De Heem of bij winkelcentrum de Hoef. Ook stelt de groep vraagtekens bij de noodzaak om nieuwe appartementen te bouwen bij De Vleugels. Tenslotte vermoedt de groep dat er helemaal niet zo'n behoefte is aan een wijkknooppunt.
Bovendien voelt de Klankbordgroep zich buitenspel gezet. De groep praat al sinds 1998 mee over de eventuele nieuwbouw aan de Jongkindlaan. Nu heeft de gemeente echter ook nadrukkelijk met andere bewoners willen praten. Ook heeft de gemeente de brief aan de buurt rondgestuurd, terwijl de Klankbordgroep niet met de tekst daarvan instemt.
Volgens de gemeente worden er helemaal geen gemaakte afspraken geschonden. "De Klankbordgroep heeft een andere kijk op de nieuwbouw en ook een andere kijk op haar eigen rol in de participatie en communicatie. Dat is duidelijk, maar het zij zo", zegt een voorlichter. "Over de inhoud van de brief ontstond een patstelling met de Klankbordgroep. De wethouder heeft op een gegeven moment de knoop doorgehakt. We willende bewoners wél informeren."
Ook ontkent de gemeente dat de brief suggereert dat het besluit over het bouwplan al is gevallen. "We wilden de bewoners in grote lijnen helder informeren. Je kunt alles wel nóg genuanceerder opschrijven, maar dan heb je een brief van zes kantjes. Burgemeester en wethouders zijn er wel van overtuigd dat het deze kant op moet en voelen zich tot nu toe ook gesteund door een meerderheid in de gemeenteraad. Daarom worden de plannen nu in overleg met omwonenden uitgewerkt. Maar straks beslist de gemeenteraad."

 

Bron: NHD 24-07-2007