ALKMAAR - Klankbordgroep Jongkindlaan neemt afstand van de nieuwsbrief die de gemeente in Alkmaar West verspreid heeft.

In de ‘Nieuwsbrief modernisering De Vleugels’ zijn plannen naar buiten gebracht waar Klankbordgroep Jongkindlaan totaal niet achter staat.

Volgens de Klankbordgroep schendt de gemeente de gemaakte afspraken.

 GEMEENTE LOOPT VOORUIT  
  
In de nieuwsbrief komt onder meer naar voren dat het nieuwe wijkknooppunt in woon- en zorgcentrum De Vleugels komt.

De gemeente is van plan een website te openen: Wijkknooppunt De Vleugels.

De Klankbordgroep meent dat hier nog helemaal geen beslissingen over zijn genomen en dat de gemeente op de zaken vooruit loopt.>  
 

VRAGEN NIET BEANTWOORD   
De Klankgroep Jongkindlaan wil dat de gemeente zich houdt aan het compromis dat met veel moeite in 1998 is gemaakt.

‘De gemeente wil van dat compromis af om hoger en meer appartementen te bouwen dan toegestaan is.’

‘Daarbij zijn niet alle vragen beantwoord, terwijl we die wel hebben gesteld.’>  
 
 ‘PATSTELLING’  
 
  
Een woordvoerder van de gemeente meent dat er geen afspraken zijn geschonden en dat de partijen van mening verschillen over de rol van de Klankbordgroep.

‘We hebben in de nieuwsbrief de stand van zaken gebracht. Daar komt duidelijk in naar voren komt wat de plannen zijn.’

We bevinden ons nu in een patstelling waar blijkbaar niet uit te komen is.’< 
 
 
-----------------------------------------------
Aangepast op 23-07-2007 @ 17:53
 
 

Bron A9 TV, 24-07-2007