ALKMAAR - De fractie van stadspartij Leefbaar Alkmaar is van mening dat het wijkknooppunt West het best kan worden gehuisvest in winkelcentrum De Hoef. 'Niet in zorgcentrum De Vleugels, zoals het college van burgemeester en wethouders voorstelt', aldus fractievoorzitter Maya Bolte. 

In het wijkknooppunt worden allerlei instellingen op het gebied van zorg en welzijn gevestigd. Er is behoefte aan een wijkknooppunt in de wijk West. Een gemeentelijke enquête bevestigt dit. De vraag is alleen: waar. In de enquête is daar geen vraag over gesteld. 'Dit ondanks de toezegging van de wethouder zorg aan de fractie van Leefbaar Alkmaar om deze vraag over de locatie van het wijkknooppunt wél op te nemen in de enquête.'

De gemeente wil het wijkknooppunt West in zorgcentrum De Vleugels plaatsen. Omwonenden en hun vertegenwoordigers van de Klankbordgroep Jongkindlaan en Buurtoverleg De Hoef Geestmolen zien dit wijkknooppunt liever op een andere plek in de wijk. 'Zij vinden de nieuwbouwplannen bij de De Vleugels veel te fors en deze voldoen niet aan de startnotitie. Het winkelcentrum De Hoef wordt gerenoveerd.' De apotheker heeft het initiatief genomen om te komen tot een AHOED (Apotheker en Huisartsen Onder Eén Dak) boven de nieuwe locatie van de apotheek. 'Een wijkknooppunt in een winkelcentrum, zoals in Daalmeer wordt gerealiseerd, biedt grote voordelen boven een wijkknooppunt inpandig bij een zorgcentrum', volgens Bolte. 'Het wijkknooppunt is namelijk in de eerste plaats bedoeld voor de bewoners van de wijk West. De bewoners van De Vleugels hebben immers hun eigen zorgverleners. De meeste bewoners komen regelmatig in het winkelcentrum voor hun dagelijkse boodschappen. Even doorlopen naar het wijkknooppunt ligt dan voor de hand. Dit werkt drempelverlagend, met name voor de jongeren. Het wijkknooppunt en het winkelcentrum zullen elkaar versterken. Bovendien is er in het winkelcentrum nog ruimte ter invulling. Wellicht kunnen er ook enkele zorgwoningen gerealiseerd worden.'

Overleg

De fractie van Leefbaar Alkmaar wil met de andere gemeenteraadsfacties en met het college overleggen wat de mogelijkheden zijn om het wijkknooppunt in winkelcentrum De Hoef te vestigen. Het initiatief om te komen tot een AHOED-constructie boven de apotheek biedt volgens Leefbaar Alkmaar uitgelezen mogelijkheden tot het vestigen van een wijkknooppunt. 'Bijkomend voordeel is dan dat op het terrein bij De Vleugels aan de Jongkindlaan (zonder vertraging) gebouwd kan worden binnen de kaders van de geldende startnotitie. Afgelopen zaterdag hield Leefbaar Alkmaar een eigen enquête in winkelcentrum De Hoef, waarin de vraag werd gesteld waar het wijkknooppunt zou moeten komen.

Maya Bolte houdt enquete

Bron: Alkmaars Nieuwsblad, 3 oktober 2007