De locatie van het wijkknooppunt in de wijk West van Alkmaar houdt de gemoederen aardig bezig.
In februari 2006 heeft de raad besloten initiatieven van de Vleugels om te komen tot een wijkknooppunt waar mogelijk te stimuleren en te ondersteunen. Een voorstel tot verdere planontwikkeling in de Vleugels is door de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en beheer begin dit jaar positief beoordeeld.

Nu de verdere uitwerking van deze plannen spelen en het college vóór het eind van het jaar de commissie wil informeren, komt Leefbaar Alkmaar met de idee het wijkknooppunt in winkelcentrum De Hoef de huisvesten.
Volgens Leefbaar Alkmaar zien omwonenden en hun vertegenwoordigers van de Klankbordgroep Jongkindlaan en het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen dit wijkknooppunt liever op een ander plek in de
wijk, dan in De Vleugels. Zij vinden de nieuwbouwplannen bij de De Vleugels veel te fors en deze voldoen niet aan de startnotitie.

Leefbaar Alkmaar vindt dat - nu het winkelcentrum De Hoef gerenoveerd wordt en de apotheker aldaar het initiatief genomen heeft om te komen tot een AHOED (Apotheker en Huisartsen Onder Eén Dak) - boven de nieuwe locatie van de apotheek het winkelcentrum een mooie en logische locatie vormt voor het wijkknooppunt. De meeste bewoners komen regelmatig in het winkelcentrum voor hun dagelijkse boodschappen. Even doorlopen naar het wijkknooppunt ligt dan voor de hand.
Dit werkt drempelverlagend, met name voor de jongeren.

Het wijkknooppunt en het winkelcentrum zullen elkaar versterken. Bovendien is er in het winkelcentrum nog ruimte ter invulling. Wellicht kunnen er ook enkele zorgwoningen gerealiseerd worden.
De idee van Leefbar Alkmaar kreeg beperkte steun binnen de raadscommissie. De fracties van OPA en Liberale Kracht deelden de mening van Leefbaar Alkmaar. Bas van der Bent van Liberale Kracht meende zelfs dat het een idee was van voormalig PvdA wethouder IJssels. De PvdA vond het idee dan ook sympathiek. Rudmer Heerema van de VVD merkte op aan het twijfelen gebracht te zijn. Maar uiteindelijk
wilde een meerderheid van de commissie toch eerst de notitie van het college het afwachten.
Deze notitie zal volgens de planning vóór het eind van het jaar aan de raadscommissie aangeboden
worden.

Bron: Alkmaars Nieuwsblad 31-10-2007