Op donderdag 17 juni werd door opdrachtgever Habion voor omwonenden en inwonenden van De Vleugels een inloop-avond gehouden. Het doel was uitleg te geven over het groenplan behorende bij de aanstaande uitbreiding van deze zorgcirkel aan het Terborchhof. Het groenplan werd voor Habion ontworpen door Landscape Studio Eemnes.

Veertien bomen
In dit verband publiceerde de Stadskrant op 23 juni een ingekomen kapvergunning voor de onderstaande veertien bomen: 1 berk, 3 wilgen, 1 els, 5 iepen, 3 linden en 1 plataan.
Intussen werd deze kapvergunning op 4 augustus gepubliceerd, als zijnde verleend. Hetzelfde aantal van veertien stuks zal terugkeren door toepassing van verplanting en nieuwe aanplanting.

Kap- en verplantingsplan
Op de getoonde overzichtskaart van het nog bestaande groen zullen van de bovenste rij met acht horizontaal geplaatste bomen van dezelfde afmeting, de twee rechter bomen verplant worden richting Terborchlaan/hoek Schelfhoutlaan. Vervolgens worden er van de resterende zes bomen vijf verplant naar de grens tussen Résidence Hoevervaart en de toekomstige nieuwbouw aan de Jongkind-laan/Schelfhoutlaan. De ene (zieke) boom die dan uiteindelijk overblijft - vijfde boom van links - wordt gekapt.
Onder de bovengenoemde rij bomen staat nog een rij van dertien bomen maar van verschillende afmetingen, die allemaal worden gekapt. Een deel van de te kappen bomen wordt als geknotte stam hergebruikt in de ecologische zones.


Groenplan
Ter vergelijking met eerder genoemd kap- en verplantingsplan volgt nu de overgang naar het toekomstige groenplan. Op het toege-voegde overzicht van het groenplan krijgt u een indruk van het toekomstige groen rond de te realiseren uitbreiding en de bestaande gebouwen van De Vleugels zoals het hoofd-gebouw, de aanleunwoningen, alsook Rési-dence Hoevervaart. Tussen de huidige gebouwen van De Vleugels en de toekomstige nieuwbouw in wordt de bestaande groen-strook uitgebreid met onder andere een vijver. Middenin de nieuwbouw komt een binnentuin met boom en zitbank. Tussen de nieuwbouw en de Schelfhoutlaan in komen nog twee zitbanken te staan.


In kleinere kring
Ter verdere uitwerking van het groenplan zal Habion dit in ‘kleinere kring’ bespreken. Hiervoor gaven diverse omwonenden zich op.
Twintig stuks van het totale aantal te bouwen woningen valt onder de ministerie van VROM stimuleringsmaatregel woningbouw.

Werkgroep Groen,
De Geestmolen jaargang 16, nr 2 augustus 2010