Op 9 oktober 2001 heeft in De Vleugels overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de klankbordgroep over de nieuw te bouwen woningen tussen de Jongkindlaan en De Vleugels. Hieronder volgt een korte weergave van het verslag zoals dat verspreid is aan de klankbordgroep.

In de vergadering is het aangepaste bouwplan nader toegelicht en kon meegedeeld worden dat de bouw gepland staat vanaf maart 2002. De tekeningen liggen ter advies bij de brandweer en verwacht wordt dat de aankondiging van de bouw in november gepubliceerd zal worden.

Medio december gaat de verkoop van start en gezien de vele aanmeldingen als geïnteresseerde zal verkoop geen problemen opleveren. De huurprijzen van de te verhuren woningen zijn bepaald op 4 maal fl 805,-, 1 maal fl 1.000,-, 6 maal fl 1.100,- en 3 maal fl 1.250,-

Voor de bouw dienen ook bomen gekapt te worden. De aanvraag voor verlenging van de kapvergunning is reeds gepubliceerd en de vergunning is inmiddels op 5 september verleend. Het gebied tussen de Hoevervaart en de nieuwbouw dient ook aangepast te worden. Dit zal in overleg met ANIMO geschieden. ANIMO denkt aan een verlaging van een deel van de huidige beschoeiing.

 

ReK