Er zijn bij De Vleugels momenteel circa 104 kamers in gebruik waarvan de meeste 25 m2 zijn. De overige 6 kamers worden voor andere doeleinden gebruikt. De kamers van 25 m2 voldoen weliswaar maar grotere kamers van 50 m2 zijn gewenst. Daarom is besloten de kleinere kamers samen te voegen. Na de verbouwing blijven er 68 kamers van 50 m2 over.
Om rendabel te zijn moeten er minimaal 100 kamers zijn. Door de vergroting van de kamers ontstaat een tekort van 32 tot 40 kamers. Er moet gezocht worden naar 1800 tot 2200 m2 om dit tekort op te vullen (dit is inclusief gangen). Parkeren blijft op de reeds bestaande plekken.

Uitbreiding De Vleugels
De ruimte aan de Jongkindlaan is gereserveerd voor uitbreiding van het aantal kamers van De Vleugels. De Klankbordgroep is bereid deze ruimte te gebruiken voor opvulling van het tekort aan kamers na samenvoeging. In het uitbreidingsplan voor De Vleugels is 2½ bouwlaag niet handig. Er kan een verdiepte bouwlaag (½ ondergronds) komen maar deze kan niet gebruikt worden voor bewoning. Er zou effectief 1800 m2 beschikbaar zijn voor kamers wat krap is.

Het voostel van de Klankbordgroep is 3 bouwlagen (afwijking van de startnotitie) waarbij de derde, ruim ingesprongen, bouwlaag ruimte biedt voor 650 m2 aan kamers waarmee het totaal op 2450 m2 komt als (ruime) opvulling van het ontstane kamertekort.

Wijkknooppunt
Er is bij Uitbreiding van de Vleugels geen rekening gehouden met een wijkknooppunt. Hiervoor is volgens de gemeente 1200 m2 nodig. In De Vleugels zijn een aantal van deze voorzieningen al in gebruik binnen de bestaande ruimten.
Door uit te gaan van minimale vervanging ofwel 32 kamers zou maximaal 600m2 vrij kunnen komen voor het wijkknooppunt op de Uitbreidingslocatie. Ook is er in de startnotitie ruimte voor uitbreiding van de multifunctionele ruimte wat 300m2 op zou leveren. In totaal 900 m2.

Door boven de multifunctionele ruimte 1 extra laag aan te brengen (afwijking van de startnotitie) voor uitbreiding van het aantal kamers kan 400m2 ruimte gevonden worden wat na schuiven net voldoende ruimte oplevert voor een wijkknooppunt en circa 34 kamers.

Voorstel
De startnotitie biedt echter een verrassende oplossing. Uitbreiding kan in 2½ bouwlaag (de onderste verdiept). Voor een wijkknooppunt is het niet noodzakelijk alles volledig bovengronds te bouwen. Hiervan uitgaande is er 900 m2 beschikbaar voor het wijkknooppunt en 1800 m2 voor vervanging van het aantal kamers (circa 32).
De startnotitie biedt ook de basis voor een multifunctionele uitbreiding op het terrein van De Vleugels van 300m2 waardoor de beschikbare ruimte voor een wijkknooppunt 1200 m2 is.
Hierdoor komt de reeds gebruikte zorgruimte vrij voor extra kamers.

Hiermee zou de kous af zijn maar de Klankbordgroep begrijpt ook de financiële belangen van Westerhout/De Vleugels. De Klankbordgroep stelt voor om boven de te vergroten multifunctionele ruimte één teruggesprongen bouwlaag aan te brengen zodat hier 400 m2 beschikbaar komt voor extra kamers. Dit moet ruim voldoende armslag bieden voor een gezonde bedrijfsvoering.

 

Klankbordgroep De Vleugels.

Alkmaar, 13 januari 2007.