[Alkmaarsche Courant, 17 januari 2007]

DOOR ROEL VAN LEEUWEN
ALKMAAR -In de Alkmaarse wijk De Hoef is weerstand ontstaan tegen de plannen van woon en zorgcentrum De Vleugels. Het zorgcentrum wil aan de Jongkindlaan vijftig zorgwoningen bouwen, maar volgens buurtbewoners, verenigd in Klankbordgroep Jongkindlaan, is dit in strijd met een zwaarbevochten compromis uit 1998.

De Vleugels, dat onderdeel is van Zorgspectrum Westerhout, wil renoveren en moderniseren. De renovatie staat al op de prioriteitenlijst van het Rijk
Zonder overleg met de gemeente heeft Westerhout echter een stuk groen naast De Vleugels bij de plannen betrokken. De bedoeling is dat daar vijftig zorgwoningen worden gebouwd waarin zo'n honderd bewoners van De Vleugels die door de overlast tijdens de renovatiewerkzaamheden niet in het verzorgingstehuis kunnen blijven tijdelijk kunnen wonen.
Hoewel de huidige plannen veel meer bouwvolume vragen dan de ruimtelijke kaders uit 1998 toestaan, vraagt het college van burgemeester en Wethouders de gemeenteraad de ruimtelijke kaders bij te stellen.
In 1998 is afgesproken dat er slechts een beperkt bouwvolume zou worden toegestaan aan de Jongkindlaan met maximaal 2,5 bouwlagen. De Klankbordgroep Jongkindlaan was dan ook zeer verbaasd door de plannen van Westerhout voor een gebouw met zeven bouwlagen en het gewijzigde standpunt van het college.
Frans Huiberts is al vanaf het begin lid van de klankbordgroep, die eindjaren negentig in het leven werd geroepen en verschillende bouwplannen voor het terrein aan de Jongkindlaan heeft afgewezen.
"Toen is er een compromis gesloten. Er is een toren gekomen en de rest van het gebied zou redelijk groen blijven. Wel was er een stuk grond van 25 bij 25 meter gereserveerd voor De Vleugels. Hierop kon tot maximaal 2,5 bouwlagen worden gebouwd."
Volgens Huiberts is het niet zo dat de klankbordgroep niet mee wil denken met De Vleugels. "Wij zijn best soepel. Drie hoog kan ook wel. Dan kunnen ze daar evengoed 35 á veertig woningen bouwen." Wel gaat het dan om woningen met een oppervlakte van 50 vierkante meter, terwijl Westerhout vijftig grote appartementen met een oppervlakte van 100 vierkante meter wil bouwen, die na bewoning door de bewoners van De Vleugels weer verhuurd kunnen worden.
De buurt laat via een persbericht weten grote waarde te hechten aan een betrouwbare overheid, consistentie in beleid en het nakomen van afspraken. De klankbordgroep wil ook graag in overleg blijven met de betrokken partijen.
Huiberts: "Het overleg met de gemeente is vorig jaar in november afgebroken door de gemeente."
Volgens een woordvoerster van de gemeente is nu eerst de politiek aan zet. Als die zich heeft uitgesproken over de bouwlocatie aan de Jongkindlaan, zal weer met de buurt worden gesproken. De commissie stedelijke ontwikkeling en beheer vergadert morgenavond.