Geachte commissieleden,

Mijn naam is Corry Zwaag, sinds 2003 bewoner van appartementengebouw Résidence Hoevervaart.
Vanaf november 2005 ben ik ook voorzitter van de Vereniging van Eigenaars.
Als voorzitter en als bewoner wil ik vanavond uw aandacht vragen voor de onterecht gewijzigde uitbreidingsplannen van De Vleugels.

Toen de bouwplannen in 2002 bekend werden, zijn mijn man en ik allereerst de bouwlocatie gaan bekijken.
Tot ons grote genoegen zagen wij een flinke groenpartij voor het te bouwen complex liggen. En omdat elke gemeente wel ideeën heeft voor “inbreiplekken” zijn wij eerst gaan informeren wat de eventuele plannen zouden kunnen zijn.

Er bleken vaste afspraken te zijn, gemaakt in 1998, waarin vastlag hoeveel en hoe hoog De Vleugels zou mogen uitbreiden. Dit gaf bij ons de doorslag om tot aankoop van een appartement aan de voorkant van Résidence Hoevervaart over te gaan. We wonen er met veel plezier en genieten van ons uitzicht.

Als voorzitter van de Vereniging van Eigenaars werd ik ook lid van de Klankbordgroep. De eerste vergadering voor mij van deze groep was op 1-11-2006, waar de leden van de Klankbordgroep tot mijn grote schrik onder grote
druk werden gezet om maar even akkoord te gaan met de gewijzigde plannen voor uitbreiding van De Vleugels.

Eerst werd er alleen over een wijkknooppunt gesproken, en daar kan natuurlijk niemand op tegen zijn, maar al gauw bleek dat er in plaats van vergroten van de huidige kamers en de daarvoor afgesproken uitbreiding, sprake te zijn van een geheel ander plan.

Het plan is nu om een gebouw met 50 appartementen te realiseren, elk circa 100m², waaronder een wijkknooppunt moet komen.
Hiervoor moet 7 hoog gebouwd worden, gaan wij hier niet mee akkoord dan kan  het gebouw lager, maar het wordt dan veel breder.

In de krant wordt ons mooie groene uitzicht nu zelfs een “braakliggend terrein”
genoemd.
Een vreemde benaming voor een locatie waar ’s zomers 1 à 2 keer per week gemaaid wordt en waarvan de borders zeer regelmatig onderhouden worden.

 

Ook is het nogal pijnlijk dat de buurtvertegenwoordigers niet alleen onder grote druk worden gezet om akkoord te gaan met de gewijzigde bouwplannen, maar ook verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onrendabelheid van De Vleugels en het niet kunnen realiseren van een wijkknooppunt.

De Klankbordgroep heeft inmiddels alternatieven voorgesteld, zodat de benodigde uitbreidingsplannen toch doorgang kunnen vinden binnen de goedgekeurde Startnotitie.

Ik wil u met klem vragen het college te houden aan de vastgelegde afspraken van 1998 over de grootte van de uitbreiding van De Vleugels. Deze zijn onverkort van kracht en staan volgens de verantwoordelijke wethouder nog fier overeind zoals te lezen in de gemeentelijke notulen van oktober 2005.

Als u blijft bij de startnotitie kunnen wij van ons afgesproken uitzicht blijven genieten in Résidence Hoevervaart.

Ik dank u voor uw aandacht.

Alkmaar, 18 januari 2006.