Geachte commissieleden,

Mijn naam is John Does en al vanaf de oprichting lid van de Klankbordgroep Jongkindlaan.

Diverse malen is ons verzekerd dat er niet aan de startnotitie van 1998 aangaande de Jongkindlaan getornd kan worden. Tot aan oktober 2005 toe is er door de wethouder bevestigd dat “afspraak afspraak is”,  “dat de startnotitie nog fier overeind staat. Westerhout zal met goede argumenten moeten komen of het gerechtvaardigd is af te wijken van de destijds gemaakte afspraken.”

Groot is dan ook onze verbazing dat in de eerstvolgende vergadering door vertegenwoordigers van de gemeente werd voorgesteld om een wijkknooppunt en vijftig huurwoningen van 100 m2 te vestigen op deze locatie.
Er zijn zorgindicatie kamers nodig ter compensatie van de samenvoeging van kamers van 25 m2 naar 50 m2. Grotere kamers zijn niet gewenst.
Ten onrechte word deze locatie overigens ‘braakliggend’ genoemd terwijl de officiële bestemming sinds 1998 ‘groen’ is.

Volgens de gemeente is voor het wijkknooppunt een oppervlakte nodig van 1200 m2 en voor de zorgwoningen 5000 m2. In de startnotitie is vastgelegd dat er maximaal 900 m2 bebouwd mag worden met een bouwhoogte van 2½ bouwlaag, er kan dus maximaal voor 1800 m2 gerealiseerd worden.
De plannen van de gemeente gaan uit van 6200 m2, dit is een overschrijding van de startnotitie met een factor 4.

Dit is voor de Klankbordgroep Jongkindlaan onacceptabel.
Wij vragen de commissie om vast te houden aan het bestaande beleid vastgelegd in de startnotitie en uit te spreken dat de vertegenwoordigers van de gemeente en van zorgcentrum De Vleugels/Westerhout opnieuw met ons rond de tafel te gaan zitten om onder leiding van een onafhankelijk voorzitter de door ons bedachte oplossingen te bespreken.

Dank voor uw aandacht.

Alkmaar 18 januari 2007.

Klankbordgroep Jongkindlaan:
         John Does
         Frans Huiberts
         Ien van den Oord
         Riet van Bakel
         Corry Zwaag
         Rens Kleverlaan