[Alkmaarsche Courant, 15 februari 2007]
VAN ONZE VERSLAGGEVER
DEN HAAG -Het klassieke verzorgingstehuis verdwijnt. Als de protestgeneratie van de jaren zestig hulpbehoevend wordt, wil zij meer op zichzelf staan. Nog maar 16 procent van de ouderenhuisvesting voldoet in 2020 aan de huidige zorg. Nu is dat nog ruim een kwart.

Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Habion, een landelijk opererende beheerder van ouderen- en zorgcomplexen. Habion directeur John Vrije meent dat aan de wensen van ouderen voldaan kan worden, als gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties vanuit de woonwensen van ouderen hun bouwbeleid aanpassen. Om de toenemende vergrijzing, tekort aan zorgpersoneel en de wensen van de toekomstige ouderen op elkaar aan te sluiten, heeft Habion drie nieuwe woonvormen ontwikkeld.

Zo kunnen zorgflats bij scholen worden geplaatst, waardoor studenten in de verzorging praktijkervaring op doen. Als bijkomend voordeel hoeft gekwalificeerd zorgpersoneel zich niet bezig te houden met mantelzorg.

Daarnaast worden er veel meer mantelzorgwoningen gebouwd. Dit is een combinatie van eengezins- en aanleunwoning. Hoewel de ouderen en het jonge gezin apart van elkaar wonen, is er wederzijdse hulpplicht. Zo kunnen de gezinsleden de ouderen helpen met boodschappen doen, schoonmaken en andere huishoudelijke werkzaamheden. De oudere bewoners kunnen zich nuttig maken als kinderopvang. Verder zullen de aankomende twintig jaar meer woontorens uit de grond worden gestampt met huisarts, fysiotherapeut en winkels onder ��n dak. 'deze woonvorm sluit aan bij de groep ouderen die blijft werken of op een andere manier actief wil.zijn. Voor de aankomende oudere herbergt de toren tevens een restaurant, een caf� en verschillende sportfaciliteiten. Ook al zijn zij hulpbehoevend, toekomstige ouderen willen zelf blijven bepalen hoe zij hun leven inrichten, wanneer zij eten en wanneer zij welke zorg nodig hebben. In Rotterdam start spoedig een proef met de wellness-torenflat.

Architecten, projectontwikkelaars en bouwers zullen een technische omslag moeten maken om aan de nieuwe aan de toekomstige eisen van senioren te voldoen. Voorzitter Elco Brinkman van werkgeversorganisatie Bouwend Nederland zegt dat zijn branche de drie woonvormen prima kan realiseren. "Maar de overheid moet het ons ook wel mogelijk maken om klantgericht te bouwen voor minder welgestelde senioren."


--------------------------------------------------------------------------------

Nawoord:

Habion is de projectontwikkelaar en eigenaar die De Vleugels wil moderniseren en een nieuwbouwproject wil realiseren op het terrein van de Jongkindlaan. Dit terrein is echter niet bestemd voor inbrei-appartementen van 100 m2 maar voor vervanging van de 32 wegvallen zorgkamers van 50 m2 bij de modernisering van De Vleugels.


--------------------------------------------------------------------------------