[Alkmaarsche Courant, 17 april 2007]
ALKMAAR -
In elke wijk in Alkmaar moet een 'wijkknooppunt' of 'woonzorgzone' komen met diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Daaraan wil de gemeente de komende jaren werken. 

Elke wijk moet een herkenbare plek krijgen, waar mensen terechtkunnen voorservice op het gebied van zorg en welzijn. Liefst moet zo'n plek worden ingericht vlakbij een woonvoorziening voor ouderen. In Alkmaar-West wordt zo'n wijkknooppunt ontwikkeld in samenwerking met De Vleugels. In Overdie wordt het ontwikkeld aan het Geert Groteplein. In Oudorp wordt hierover overlegd met onder meer de Lauwershof en de Oldenburgh. In het zuiden van Alkmaar hebben de tehuizen Nieuwpoort en Kooimeer plannen.

In de Mare wil 't Rekerheem komen tot een woonzorgzone. In Huiswaard moet Wijkwaard worden omgevormd tot een volwaardig wijkknooppunt. In de

Daalmeer zou het in de directe omgeving van het winkelcentrum moeten komen. Er is al een initiatiefgroep.

Het aanbod aan woningen voor mensen die .extra zorg behoeven, is aardig op peil. Er is voorzover bekend geen gebrek aan 'nultredenwoningen' voor mensen die slecht ter been zijn, door het ruime aanbod aan met een lift bereikbare appartementen.

Ook de huisvesting voor bijzondere doelgroepen is volgens wethouder Wim van Veen (Groenlinks} geen groot knelpunt. Wat helpt, is dat sinds 2005 van de vrijkomende huurwoningen 5 procent wordt toegewezen aan bijzondere doelgroepen. Dat zijn vooral ouderen, mensen met een lichamelijke of een verstandelijke handicap en mensen met psychiatrische problemen.

Daarnaast hebben verschillende instellingen nogal wat projecten in voorbereiding. "Het klikt aardig, we worden niet bestookt met vragen", aldus Van Veen.