[Alkmaarsche Courant, 11 april 2007]
DOOR ROEL VAN LEEUWEN
ALKMAAR -
Wethouder Wim van Veen wil met direct omwonenden van de Jongkindlaan in de Alkmaarse wijk De Hoef in overleg treden over het nieuwbouwcomplex dat naast zorgcentrum De Vleugels moet verrijzen. Dit is tegen het zere been van de bewonersvertegenwoordigers die deel uitmaken van de klankbordgroep. Zij voelen zich gepasseerd.

Zorgcentrum De Vleugels -dat onderdeel is van Zorgspectrum Westerhout wil moderniseren. "Dat is hard nodig ook", zegt wethouder Wim van Veen. "De honderd bewoners zitten op te kleine kamers en dat is ook voor toekomstige bewoners vervelend. Er wordt in De Vleugels steeds intensievere zorg aangeboden en dat kan niet geboden worden op een kamer van 24 vierkante meter."

De Vleugels wil van twee kamers ��n maken. Het is de bedoeling dat het terrein naast De Vleugels ook bebouwd wordt. Vorig jaar diende de directie een plan in voor vijftig zorgwoningen a 100 vierkante meter per stuk. Bewoners van De Vleugels zouden tijdens de renovatie van het zorgcentrum in deze zorgwoningen kunnen worden ondergebracht.

De klankbordgroep verzette zich hiertegen omdat dit in strijd is met de startnotitie uit 1998 waarin afgesproken is dat er slechts een bouwvolume zou worden toegestaan aan de Jongkindlaan met maximaal 2,5 bouwlagen.

Volgens Van Veen is het aantal woningen inmiddels losgelaten, al blijft een minimum van 32 het uitgangspunt. Ook zullen er kleinere huur- en koopappartementen moeten komen.

De wethouder wil op 17 april een informatiebijeenkomst houden voor de wijk, gevolgd door drie workshops voor direct omwonenden. "We dachten hierover goede afspraken te hebben gemaakt met de klankbordgroep, maar tot mijn grot� verbazing kregen we een dag later een brief waarin werd gesteld dat de leden van de klankbordgroep vonden dat ze buitenspel gezet waren."

Van Veen vindt dit een vreemde gang van zaken. "Hoe kan het nou dat ik zelf verder ga met het betrekken van de bewoners bij de plannen dan de klankbordgroep?Wat maakt dat ze zo terughoudend zijn om de mening en de inzichten van andere wijkbewoners te horen?"

John Does van de klankbordgroep stelt dat deze groep zich in het verleden altijd redelijk heeft opgesteld. Hij vindt het vreemd dat de gemeente de klankbordgroep 'reduceert tot toehoorder'. "We hebben donderdagavond nog een gesprek met de wethouder."Volgens Does zullen de leden van de klankbordgroep desondanks toch meedoen aan de workshops. We willen wel mee blijven praten."

Van Veen benadrukt dat het belangrijk is dat De Vleugels kan uitbreiden en dat er een wijkknooppunt komt. "Als de modernisering niet plaatsvindt, zouden we zo'n centrum voor de buurt wel eens kunnen verliezen."