Jongkindlaan

De voltallige Klankbordgroep Jongkindlaan neemt afstand van de ‘Nieuwsbrief modernisering De Vleugels’ die de gemeente breed in Alkmaar West verspreid heeft. Hierin wordt een zoeklocatie voor een wijkknooppunt als definitieve locatie bestempeld, worden oneigenlijke argumenten voor nieuwbouw in een groengebied gebruikt en verdoezeld de gemeente bewonersvragen waarop zij beloofd had te antwoorden.

[Alkmaarsche Courant, 11 april 2007]
DOOR ROEL VAN LEEUWEN
ALKMAAR -
Wethouder Wim van Veen wil met direct omwonenden van de Jongkindlaan in de Alkmaarse wijk De Hoef in overleg treden over het nieuwbouwcomplex dat naast zorgcentrum De Vleugels moet verrijzen. Dit is tegen het zere been van de bewonersvertegenwoordigers die deel uitmaken van de klankbordgroep. Zij voelen zich gepasseerd.

[Alkmaarsche Courant, 17 april 2007]
ALKMAAR -
In elke wijk in Alkmaar moet een 'wijkknooppunt' of 'woonzorgzone' komen met diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Daaraan wil de gemeente de komende jaren werken. 

Elke wijk moet een herkenbare plek krijgen, waar mensen terechtkunnen voorservice op het gebied van zorg en welzijn. Liefst moet zo'n plek worden ingericht vlakbij een woonvoorziening voor ouderen. In Alkmaar-West wordt zo'n wijkknooppunt ontwikkeld in samenwerking met De Vleugels. In Overdie wordt het ontwikkeld aan het Geert Groteplein. In Oudorp wordt hierover overlegd met onder meer de Lauwershof en de Oldenburgh. In het zuiden van Alkmaar hebben de tehuizen Nieuwpoort en Kooimeer plannen.

Klankbordgroep Jongkindlaan
p/a Jongkindlaan 129
1816 LK  Alkmaar

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 53
1800 BC  ALKMAAR

Betreft  : Rol en Status
Kopie    : commissie SOB

Stichting Westerhout / De Vleugels Habion
Alkmaar, 4 april 2007.  

Geacht college,  

Er is een verschil van mening ontstaan tussen de nieuwe wethouder met zijn ambtenaren en de bewonersvertegenwoordigers over de Rol en Status van de 'Klankbordgroep Jongkindlaan'.

Tot op heden heeft de 'Klankbordgroep' gefunctioneerd als Begeleidingsgroep zoals gedefinieerd binnen het nieuwe Participatiebeleid. De door de gemeente toebedeelde nieuwe rol als toehoorder zou de functie van de 'Klankbordgroep Jongkindlaan' omlaag brengen naar 'Informatiegroep' en past geheel niet in de werkwijze van de afgelopen tien jaar.