Jongkindlaan

Klankbordgroep Jongkindlaan
p/a Jongkindlaan 129
1816 LK  Alkmaar

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 53
1800 BC  ALKMAAR

 Betreft  : Rol en Status
Kopie    : commissie SOB ,Pers
 
Alkmaar, 20 maart 2007.
Geacht college, 

De Klankbordgroep Jongkindlaan wil zijn ernstige zorg uiten betreffende het uitblijven van structureel overleg van de gemeente met de Klankbordgroep Jongkindlaan.

Het college (dhr. Binnendijk) heeft van de raadscommissie SOB de opdracht gekregen om, uitgaande van de startnotitie, samen met de Klankbordgroep en Habion in overleg te gaan om te zoeken naar een goede invulling van 'Modernisering van De Vleugels'.

Klankbordgroep Jongkindlaan
p/a Jongkindlaan 129
1816 LK  Alkmaar

Aan het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de heer Binnendijk
Postbus 53
1800 BC  ALKMAAR

 

Betreft  : Rol en Status
Kopie    : commissie SOB
Alkmaar, 8 maart 2007.

 

Geacht college,

 

De Klankbordgroep Jongkindlaan is in opdracht van de gemeente in april 1997 opgericht en fungeert als gesprekspartner en overleggroep ten aanzien van bouwplannen aan de Jongkindlaan.

Al van voor de totstandkoming van de startnotitie uit 1998, bij de realisatie van R�sidence Hoevervaart tot op heden is de Klankbordgroep een betrouwbare gesprekspartner gebleken.

[Alkmaarsche Courant, 17 februari 2007]
ALKMAAR -

Zorgcentrum De Vleugels in Alkmaar-West valt nu ook onder het instellingsbrede HKZ-keurmerk van Zorgspectrum Westerhout. Dat heeft een rapporteur van KEMA mondeling bevestigd aan de directie van Westerhout, waaronder De Vleugels valt.

Dit betekent dat De Vleugels nu ook officieel voldoet aan allerlei kwaliteitscriteria. De formele schriftelijke bevestiging van KEMA volgt over twee weken.

[Alkmaarsche Courant, 15 februari 2007]
VAN ONZE VERSLAGGEVER
DEN HAAG -Het klassieke verzorgingstehuis verdwijnt. Als de protestgeneratie van de jaren zestig hulpbehoevend wordt, wil zij meer op zichzelf staan. Nog maar 16 procent van de ouderenhuisvesting voldoet in 2020 aan de huidige zorg. Nu is dat nog ruim een kwart.

Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Habion, een landelijk opererende beheerder van ouderen- en zorgcomplexen. Habion directeur John Vrije meent dat aan de wensen van ouderen voldaan kan worden, als gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties vanuit de woonwensen van ouderen hun bouwbeleid aanpassen. Om de toenemende vergrijzing, tekort aan zorgpersoneel en de wensen van de toekomstige ouderen op elkaar aan te sluiten, heeft Habion drie nieuwe woonvormen ontwikkeld.