Jongkindlaan

[Alkmaarsche Courant, 6 februari 2007]
In de rubriek Voor de bühne (AC 26/1} werd op humoristische wijze een opmerking, door mij gemaakt tijdens een commissievergadering, beschreven.

Dat ik daarbij een socialist met kapitalistische trekjes genoemd word, omdat ik best een mooie auto en drie keer per jaar op vakantie zou willen, is tot daar aan toe. Het zegt meer over de visie van de krant op wat kapitalistisch is. Wie zou dat namelijk niet willen.

[Stadskrant, 24 januari 2007]

Zorginstelling De Vleugels kan uitbreiden met 2,5 bouwlaag en een bouwoppervlakte van 30 m2. Dat werd in 1998 vastgesteld door de gemeenteraad. Van uitvoering van het bouwplan is het echter nooit gekomen. En met het verlopen der jaren zijn ook de wensen en behoeften van De Vleugels veranderd. Door de toegenomen vergrijzing en de intensievere zorg heeft de zorginstelling behoefte aan meer ruimte om meer zorgwoningen te realiseren met een hogere kwaliteit.

 [Alkmaarsche Courant, 19 januari 2007]
DOOR ROEL VAN LEEUWEN ALKMAAR –

Gemeente, zorgcentrum De Vleugels en bewoners uit de Alkmaarse wijk De Hoef, verenigd in de Klankbordgroep Jongkindlaan, moeten weer met elkaar om de tafel. Op die manier moet duidelijk worden hoeveel zorgwoningen er naast De vleugels kunnen worden gebouwd. Dit was de conclusie van de commissie stedelijke ontwikkeling en beheer. De leden van de commissie kozen derhalve voor een middenweg door nog niet in te stemmen met een plan van De Vleugels voor een zeven bouwlagen tellend gebouw met zorgwoningen van honderd vierkante meter en een wijkknooppunt voor ouderen.

Geachte commissieleden,

Mijn naam is John Does en al vanaf de oprichting lid van de Klankbordgroep Jongkindlaan.

Diverse malen is ons verzekerd dat er niet aan de startnotitie van 1998 aangaande de Jongkindlaan getornd kan worden. Tot aan oktober 2005 toe is er door de wethouder bevestigd dat “afspraak afspraak is”,  “dat de startnotitie nog fier overeind staat. Westerhout zal met goede argumenten moeten komen of het gerechtvaardigd is af te wijken van de destijds gemaakte afspraken.”