Jongkindlaan

De nieuw bouw aan de Jonkindlaan is gestagneerd. Struikelblokken zijn de financiƫn, de wijzigingen in de indeling huur/koop ter realisatie en ook de kapvergunning die verlopen is.

Desondanks vertrouwd de gemeente erop dat reeds na de bouwvak er definitieve plannen liggen zodat met de eerste fase van de bouwactiviteiten een aanvang gemaakt kan worden.

[Alkmaarsche Courant, januari 1997]
Van onze verslaggever

De Paulusschool aan de Jongkindlaan is niet meer. Om vandalisme na het leegkomen van de school te voorkomen heeft de gemeente opdracht gegeven de sloop snel ter hand te nemen.

Groenuitwerking

Om spraakverwarring te voorkomen eerst een overzicht van de gebruikte termen:
1. Hoogwaardig groen = groen bestaande uit struikgewas en bomen waar vogels en dieren
kunnen nestelen.
2. Groen = groen bestaande uit gras of lage begroeiing met gevarieerde planten (o.a. mussen-
zaaizone).