Jongkindlaan


ALKMAAR - De fractie van stadspartij Leefbaar Alkmaar is van mening dat het wijkknooppunt West het best kan worden gehuisvest in winkelcentrum De Hoef. 'Niet in zorgcentrum De Vleugels, zoals het college van burgemeester en wethouders voorstelt', aldus fractievoorzitter Maya Bolte. 

In het wijkknooppunt worden allerlei instellingen op het gebied van zorg en welzijn gevestigd. Er is behoefte aan een wijkknooppunt in de wijk West. Een gemeentelijke enquête bevestigt dit. De vraag is alleen: waar. In de enquête is daar geen vraag over gesteld. 'Dit ondanks de toezegging van de wethouder zorg aan de fractie van Leefbaar Alkmaar om deze vraag over de locatie van het wijkknooppunt wél op te nemen in de enquête.'

Op 25 september is er een tweede buurtbijeenkomst geweest in De Vleugels over de nieuwbouwplannen en een wijkknooppunt.

Sprekers waren manager van De Vleugels, de architect en Rens Kleverlaan namens de werkgroep Jongkindlaan.

Klik hier om de powerpoint te downloaden

 

ALKMAAR - Klankbordgroep Jongkindlaan neemt afstand van de nieuwsbrief die de gemeente in Alkmaar West verspreid heeft.

In de ‘Nieuwsbrief modernisering De Vleugels’ zijn plannen naar buiten gebracht waar Klankbordgroep Jongkindlaan totaal niet achter staat.

Volgens de Klankbordgroep schendt de gemeente de gemaakte afspraken.

DOOR WILLEMIEN SCHENKEVELD
ALKMAAR -De gemeente Alkmaar drukt de nieuwbouw naast zorgcentrum De Vleugels erdoor. Dat schrijft de woedende Klankbordgroep Jongkindlaan, die zich buitenspel gezet voelt.

'Een mediacircus met gelikte presentaties, enquêtes en workshops'. Dat heeft de gemeente uitgestort over de bewoners van Alkmaar-West, om ze ervan te overtuigen dat de nieuwbouw naast De Vleugels groter moet worden dan eerst was afgesproken. Bovendien doet de gemeente alsof het plan helemaal niet meer ter discussie kan worden gesteld. Dat vindt althans de Klankbordgroep Jongkindlaan.