1.  Opening
a.  Inspreken leden (15 min)
b.  Mededelingen 
c.  Vaststelling agenda
d.  In- en uitgaande post
e.  Goedkeuring vorige notulen
f.  Status actiepunten
 
2.  Bestuurszaken
a.  Financiën: [items]
b.  Secretariaat: [items]
c.  Website: [items]
d.  Overig: [items]
 
3.  Werkgroepen
a.  Bedrijven & Wonen: [items]
b.  Feestmolen: [items]
c.  Groen: [items]
d.  Redactie/PR: [items]
e.  Verkeer & Veiligheid: [items]
f.  Projecten: [project: items]
 
4.  Afsluiting 
a.  Rondvraag
b.  Vaststelling volgende bestuursvergadering
c.  Vaststellen actielijst, besluiten
d.  Sluiting