Plan Geestmolen

Projectontwikkelaar Vrieshorst Project B.V. heeft het toekomstig ‘Medisch Centrum De Hoef’, gepland op de hoek Jan de Heemstraat en de De Vliegerstraat, na verlies van het hoger beroep verkocht aan Scholtens Projecten.

Vrieshorst Project B.V. heeft bij de Raad van State hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank Alkmaar dat de gemeente het appartementencomplex van 6 bouwlagen op de hoek Jan de Heemstraat - De Vliegerstraat terecht afgewezen heeft. Vrieshorst wilde hetzij het originele plan van appartementen in 6 bouwlagen doorzetten hetzij een schadeclaim, planschade, bij voortzetting van het huidige plan. Op 3 oktober 2011 diende het hoger beroep in Den Haag waarbij de gemeente, de projectontwikkelaar en het Buurtoverleg als betrokkenen aanwezig waren.

Bijgaand een concept zienswijze die u aan kunt passen zoals u wilt.
De tekst tussen [] dient als voorbeeld. Deze tekst kunt u overnemen en verder uitwerken.
(zorg ervoor er geen cursieve tekst met haakjes in uw uiteindelijke zienswijze staan)

Bouwplannen gematigd positief ontvangen
Op 29 mei 2007 is een kleine groep direct omwonenden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over de bouwplannen van Botbouw op de locatie van het Horizon College (MTS) aan de Jan de Heemstraat.

[Alkmaarsche Courant , 29 augustus 2007]

DOOR ROB BAKKER ALKMAAR -Nog voor de inspraakprocedure goed en wel van start gaat liggen de eerste ideeën voor nieuwbouw aan de Jan de Heemstraat, op de plek van het voormalige Horizoncollege, onder vuur.

De platte daken die in de concept-welstandscriteria zijn opgedoken, zijn zowel de bewoners als een groot deel van de gemeenteraad een gruwel. Bovendien is er van de kant van de oppositiepartijen (OPA, D66, OMA, Leefbaar Alkmaar, SP, Liberale Kracht) veel kritiek op B en W omdat de in 2005 door de gemeente zelf aangestelde begeleidingscommissie, bij de informatievoorziening domweg gepasseerd werd. Voor de informatieavonden werd slechts een handjevolomwonenden uitgenodigd.