Projectontwikkelaar Vrieshorst Project B.V. heeft het toekomstig ‘Medisch Centrum De Hoef’, gepland op de hoek Jan de Heemstraat en de De Vliegerstraat, na verlies van het hoger beroep verkocht aan Scholtens Projecten.

Vrieshorst Project B.V. heeft bij de Raad van State hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank Alkmaar dat de gemeente het appartementencomplex van 6 bouwlagen op de hoek Jan de Heemstraat - De Vliegerstraat terecht afgewezen heeft. Vrieshorst wilde hetzij het originele plan van appartementen in 6 bouwlagen doorzetten hetzij een schadeclaim, planschade, bij voortzetting van het huidige plan. Op 3 oktober 2011 diende het hoger beroep in Den Haag waarbij de gemeente, de projectontwikkelaar en het Buurtoverleg als betrokkenen aanwezig waren.


Impressie appartementencomplex (hoek FritzConijnlaan-Jan de Heemstraat)

Vrieshorst betoogde dat de gemeentelijke projectleider geen bezwaar had tegen originele plan en dat het originele plan ook de goedkeuring had van de welstandscommissie. Daarnaast heeft de toenmalige wethouder van Vliet in 2005 gevraagd ‘aan te sluiten’ bij de plannen van Segesta waardoor een bouwhoogte van 6 bouwlagen mogelijk zou zijn. Tevens zou het bouwplan aan moeten sluiten op de ‘Nota van Uitgangspunten’ voor dit gebied. Hiermee zijn er toezeggingen gedaan waarna Vrieshorst de plannen verder ontwikkeld heeft. Door het bouwplan van 6 bouwlagen bij indiening af te keuren zou de gemeente Alkmaar onbehoorlijk bestuur plegen.

De gemeente betoogde dat alleen het college en de gemeenteraad besluiten nemen en dat het plan van 6 bouwlagen van circa 20 meter hoog uit bouwkundig oogpunt niet past in het straatbeeld van de Jan de Heemstraat. Het gebied is in 2000 uit de definitieve Nota van Uitgangspunten gehaald en het ‘vigerend’ (onderliggend) bestemmingsplan staat slechts een bouwhoogte toe van 12 meter plus 10%.

Het Buurtoverleg heeft in 2005 een uitgebreid buurtonderzoek gedaan naar de maximaal toelaatbare bouwhoogte op deze locatie. Het appartementencomplex was bijna twee maal zo hoog. Daarnaast had Vrieshorst in februari 2011 een alternatief bouwaanvraag ingediend voor Medisch Centrum De Hoef dat inmiddels door de gemeente goedgekeurd was. Dit plan heeft, indien de bewoners aan de De Vliegerstraat geen bezwaar hadden tegen dubbelgebruik van hun parkeerplaatsen, de steun van het Buurtoverleg.

Los van het proces dient nog opgemerkt te worden dat Vrieshorst in 2010 een charme-offensief gestart was bij het (inmiddels ontslagen) oud bestuur voor het appartementencomplex. Het oud bestuur wilde de projectontwikkelaar graag ten dienste zijn. Het Buurtoverleg diende de geleverde conceptbrief voor toestemming voor het appartementencomplex van maar liefst zes verdiepingen alleen nog maar te tekenen. De werkgroep Bouwen en Wonen van het Buurtoverleg kreeg hier lucht van en heeft het toenmalige bestuur gewezen op de mening van de buurt die zij dient te vertegenwoordigen. Hierop zag het oud bestuur zich genoodzaakt de brief niet te tekenen en de mening van de buurt en de werkgroep te respecteren.
Verder terugkijkend leert dat Vrieshorst al in 2002 plannen had voor een integrale ontwikkeling van de panden van Licher-Pofa-Tjarda aan de De Vliegerstraat. Tjarda zou naar de nieuwe multifunctionele muziekvoorziening in de Westrand kunnen verhuizen geheel passend in de plannen van toenmalig wethouder Van Vliet. Een uitgewerkt bouwplan voor een gezondheidscentrum op de locatie van de speeltoestellen aan de Honthorstlaan, waar Pofa naar toe kon verhuizen, heeft het uiteindelijk niet gehaald omdat de buurt haar speelvoorzieningen niet wilde opgeven. Geconcludeerd kan worden dat het project aan de De Vliegerstraat voor Vrieshorst geen succesverhaal is.


Impressie plan gezondheidscentrum aan de Honthorstlaan

Na afloop van de zitting weigerde de vertegenwoordiger van Vrieshorst het Buurtoverleg een hand te geven. Zij acht het Buurtoverleg indirect verantwoordelijk voor de afwijzing van het appartementenbouwplan. Wat op de achtergrond ook meespeelt is dat de Alkmaarsche Rekenkamercommissie na onderzoek aangegeven heeft dat de procedure rond de totstandkoming van het bouwplan van Segesta niet ‘de schoonheidsprijs’ verdient (er zijn dingen gebeurd die eigenlijk niet goed waren) en dat de gemeente dit in de toekomst diende te voorkomen. Vrieshorst voelde zich door de afwijzing van het appartementenbouwplan, na eerder gedane toezeggingen, in deze geslachtofferd.

De uitspraak van de Raad van State op 7 december 2011 heeft de uitspraak van de rechtbank Alkmaar bevestigd en het hoger beroep van Vrieshorst op alle punten afgewezen. Toezeggingen van ambtenaren of één wethouder kunnen niet gezien worden als gemeentelijke besluiten. Daarnaast ligt de bouwhoogte van 6 bouwlagen van Segesta bij het spoor en is de bouwhoogte langs de Jan de Heemstraat 3 tot 4 bouwlagen met en accent aan het eind van 5 bouwlagen. Het is de beleidsvrijheid van de gemeente om ingediende bouwplannen goed of (gemotiveerd) af te keuren.


Impressie Medisch Centrum De Hoef

Vrieshorst heeft de uitspraak van de Raad van State overigens niet afgewacht en eieren voor zijn geld gekozen. Afgelopen oktober is het perceel verkocht aan Steenveste en is Scholtens Projecten gestart met de bouw. De vier bouwlagen zijn inmiddels gereed en zullen de komende maanden afgebouwd worden waarna het gebouw medio september 2012 ik gebruik genomen zal worden.

Werkgroep Bedrijven en Wonen.
mei 2012

Noot: lees hier de volledige uitspraak