[Noordhollandsdagblad 29 oktober 2003]

Alkmaar- Voor zo´n 450 woningen komt ruimte vrij als het Horizoncollege zijn gebouwen in Alkmaar verruilt  voor de plek naast de rechtbank. Studies wijzen dit uit. Ook blijkt dat de gemeente op slechts twee van de vijf locaties (zo´n 250 woningen) de verhouding 30 procent betaalbare woningen en 70 procent duur gaat toepassen.

Deze verdeling wordt tot nu toe steeds streng toegepast als het gaat om de nieuwbouw in de stad. Maar in het geval van de vijf ‘Horizon-locaties’ komt de verhouding niet uit op één betaalbare woning op de drie, maar één op de vijf.
Op andere plekken in de stad worden ontwikkelaars juist gemaand om dertig procent sociaal te bouwen (zoals op het Praxisterrein). Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de keuze in dit geval te maken met het feit dat voor de locatie Jan de Heemstraat (ruimte voor 140 woningen) de verwervingskosten zo hoog zijn dat alleen vrije sectorwoningen haalbaar zijn. Bij de plannen voor het gebied Geestmolen zou dat al zo bepaald zijn.
Het Horizoncollege gaat zich ‘hergroeperen’ aan de Kruzeman van Eltenweg, waat een schoolgebouw komt voor 5700 leerlingen. De school voor vmbo-onderwijs is nu verspreid over gebouwen op zes plekken. Eén blijft een school (Drechterwaard 12-14), de andere komen nar de verhuizing vrij.

Bergerweg
Gemeente en Horizoncollege hebben hierover afspraken gemaakt in een intentieovereenkomst. De gemeente krijgt de beschikking over de vrijkomende plekken, twee aan de Bergerweg, grote locaties aan de Jan de Heemstraat en de Drechterwaard en een plek aan het Nassauplein.

Aan de Jan de Heemstraat wordt na sloop van de school woningbouw mogelijk in vijf of zes lagen, zo´n 140 appartementen en maisonnettes. Aan de noordoostkant (waar de Jan de Heemstraat de Hoevervaart bereikt) zou een ‘ranke toren’ van tien lagen de lucht in kunnen.

Tussen de Bergerweg en de Van der Lijnstraat staan nu twee schoolgebouwen die wat betreft de gemeente tegen de vlakte kunnen. Daar is plaats voor negen ‘herenhuizen’ aan de kant van de Van der Lijnstraat en 36 appartementen in vier bouwlagen aan de Bergerweg. Aantallen kunnen variëren, maar zijn bestemd voor de vrije markt.

Een eindje verderop, waar de Bergerweg met het spoor kruist, is plaats viir 163 appartementen in vier tot zes bouwlagen. Het huidige gebouw kan gesloopt worden, plus 2800 vierkante meter kantoor.

Op deze plek is het de bedoeling om 30 procent sociale huur te bouwen en 70 procent voor de vrije markt. Dit kan in combinatie met de locatie Drechterwaard 111-115. Sloop van het schoolgebouw zal daar plaats maken voor honderd appartementen.

Het gebouw aan het Nassauplein blijft staan, in elk geval het monumentale deel. Er kunnen woningen of kantoorruimte in gerealiseerd worden.