[Alkmaarsche Courant , 29 augustus 2007]

DOOR ROB BAKKER ALKMAAR -Nog voor de inspraakprocedure goed en wel van start gaat liggen de eerste ideeën voor nieuwbouw aan de Jan de Heemstraat, op de plek van het voormalige Horizoncollege, onder vuur.

De platte daken die in de concept-welstandscriteria zijn opgedoken, zijn zowel de bewoners als een groot deel van de gemeenteraad een gruwel. Bovendien is er van de kant van de oppositiepartijen (OPA, D66, OMA, Leefbaar Alkmaar, SP, Liberale Kracht) veel kritiek op B en W omdat de in 2005 door de gemeente zelf aangestelde begeleidingscommissie, bij de informatievoorziening domweg gepasseerd werd. Voor de informatieavonden werd slechts een handjevolomwonenden uitgenodigd.

Verder moet de gemeente nu al rekening houden met bezwaarschriften die betrekking hebben op de hoogte van de flats in het ontwerp. Daardoor vangt de monumentale Geestmolen uit 1565 veel minder wind, wat het in stand houden van het monument bemoeilijkt. Molenaar Piet Kuiper maakte gisteravond de commissie stedelijke ontwikkeling duidelijk dat de gemeente daarmee belóften uit 2005 schendt.

Vanwege als die kritiek uit de buurt leek het de oppositiefracties in de commissie maar beter om 'een stapje terug' te doen in de procedure. Samen met de begeleidingscommissie zou de gemeente nog eens de concept-welstandscriteria moeten doorlichten. De pijnpunten 'platte daken', 'blokkendozen', vermindering groen en bouwhoogtes zouden dan weggenomen kunnen worden. Door het stapje terug zou bovendien de participatie van burgers bij het opstellen van bouwplannen eindelijk eens serieus genomen kunnen worden. Uiteindelijk kan zo'n aanpak tot een vermindering van het aantal bezwaarprocedures leiden, en dus tot tijdwinst, betoogden de vertegenwoordigers van de niet in het college vertegenwoordigde partijen

Wethouder Simon Binnendijk wilde er niets van weten. Bovendien was het allemaal procedureel onmogelijk. Al in het jaar 2000 had de raad zich, na een inspraakprocedure, akkoord verklaard met de uitgangspunten voor de toekomstige bouw in het gebied Jan de Heemstraat en omgeving, betoogde de wethouder. Op de vraag van Leefbaar Alkmaar waarom in 2005 alsnog een begeleidingscommissie werd ingesteld, kwam geen duidelijk antwoord.

Binnendijk wist zich gesteund door PvdA, CDA,VVD en Groen Links in zijn opvatting dat er niet langer gedraald moet worden met de plannen die zich al jaren voortslepen. Hij wees onder meer op de grote behoefte aan nieuwe woningen in Alkmaar.

Anjo van de Ven van OPA vond dat Binnendijk en de collegepartijen ten onrechte de indruk wekten dat inspraak en het meedenken van groepen burgers de woningbouw zouden vertragen.

"We weten allemaal dat projectontwikkelaars zelf voor de meeste vertraging bij dergelijke projecten zorgen. Bovendien staat er nog een schoolgebouw dat gesloopt moet worden. Er is nog voldoende tijd."