Plan Geestmolen

Het Buurtoverleg heeft gesproken met twee juristen en een stedenbouwkundige van de gemeente. Ook Peter Enkelaar van Schipper Bosch was aanwezig.

 Er werd met name gekeken naar de juridische en bouwkundige aspecten van het ingediende bezwaarschrift en de aantoonbare planschade voor de direct omwonenden (voor deze schade kan alleen een civielrechtelijke procedure gevoerd worden door de direct betrokkenen, niet door het Buurtoverleg): over het uiteindelijk ontwerp kon niet gediscussieerd worden omdat de welstandscommissie de huidige plannen heeft goedgekeurd.
Of dit ontwerp nu passend is of niet in de buurt is niet van belang!

Het Buurtoverleg heeft bezwaar tegen de uitvoering van de bouwplannen van Schipper Bosch aan de Jan de Heemstraat. Met name het ontbreken van inspraak en het negeren wat ingebrachte bezwaren steekt het buurtoverleg.

Onderstaand de toespraak tijdens het spreekrecht voor burgers in de raadscommissie.

Het Buurtoverleg heeft aan b en w verzocht, mede naar aanleiding van de gang van zaken rond de uitvoering van de bouwplannen van Schipper Bosch aan de Jan de Heemstraat, tot oprichting van een klankbordgroep.

Het Buurtoverleg hoopt hiermee weer in overleg te kunnen komen met de gemeente om zo in samenspraak de nieuwbouw tot ieders tevredenheid te realiseren.

Onderstaand de aan b en w verstuurde brief.

Na het debacle van de 'Naald van De Hoef', schone beloftes over sociale woningbouw, bouw van te hoge blokkendozen aan de Jan de Heemstraat (maximaal 4 is inclusief lift opbouw!!) breekt de gemeente wederom haar beloftes.

De voorzitter van het Buurtoverleg constateert het einde van schone beloftes en goede initiatieven en ziet het, ondanks zijn positieve en optimistische kijk, ditmaal erg somber in voor de leefbaarheid van zijn wijk.