Op 26 juni en 3 juli heeft de gemeenteraad van Alkmaar gesproken over het burgerinitiatief inzake de De Vliegerstraat. De gemeenteraad was van mening dat het burgerinitiatief, dat gericht was op het terugdraaien van het aantal bouwlagen aan de
De Vliegerstraat naar het aantal zoals overeengekomen met het Buurtoverleg in 1999 (maximaal drie bouwlagen), in deze vorm niet overgenomen kon worden.Wel is er door de raad unaniem een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders opgedragen wordt “om samen met de buurt en de projectontwikkelaar te komen tot een voor betrokken partijen meer aanvaardbare oplossing en stopzetting van de voorbereiding van de bouw”.
Concreet betekent dit dat in de commissie SOB van (waarschijnlijk) september het onderwerp zal worden geagendeerd, zodat het college van burgemeester en wethouders in de zomerperiode de gelegenheid heeft om overleg te plegen met bewoners en de projectontwikkelaar, om te bezien welke mogelijkheden er nog zijn om tot aanpassing van de plannen te komen.

Gehoord de discussie is vervolgens door de medeindiener van het burgerinitiatief, de heer L.N.J. Kleverlaan, aangegeven dat hiermee het burgerinitiatief van de agenda kon worden afgevoerd; de raad heeft hier vervolgens toe besloten.

bron: Stadskrant 12 juli 2006

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}