Impact van de nieuwbouw op de omgeving: compilatiefoto's

Het huidige plan wijkt sterk af van 'De Drie Vazen' waarvoor de buurt ontheffing verleend heeft op de vastgelegde afspraken over de maximale bouwhoogte vastgelegd in de 'Nota van Uitgangspunten' van mei 1999. Het huidige plan omhelst een blok van 4 verdiepingen en een geschakelde flat van 5 en 6 verdiepingen waarvan het hoogste punt 19,2 meter is (2,7 meter hoger dan De Drie Vazen).

 

Op de commissievergadering SOB (Stedelijke Ontwikkeling en Beheer) van 12 en 14 september 2006 bleek de unaniem aangenomen motie, om voor alle partijen tot een meer acceptabele oplossing te komen voor de bouwplannen aan de De Vliegerstraat, niet geagendeerd. Dit was wel afgesproken.
Twee dagen voor de vergadering heeft het Buurtoverleg besloten tóch op 12 september 2006 in te spreken over de uitvoering van de motie betreffende De Vliegerstraat. Vlak voor aanvang van de vergadering werd het Buurtoverleg getipt dat, op verzoek van Leefbaar Alkmaar, een extra agendapunt was toegevoegd om de motie betreffende de Vliegerstraat alsnog te bespreken in de commissie vergadering op donderdag 14 september.

In alle haast is een inloop georganiseerd op 13 september 2006 waar de uitgenodigde commissie- en raadsleden ter plekke vragen konden stellen aan de Projectgroep De Vliegerstraat van het Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen'. Deze avond werd, tegen de verwachting in omdat het pas de avond van te voren bekend werd, toch druk bezocht. Verschillende fractievoorzitters, raadsleden, commissieleden, fractieassistenten en burgerleden van verschillende politieke partijen bezochten de avond. Zelfs een wethouder was van de partij.

Bij deze avond werd ook een foto-impressie gegeven over de effecten en impact van de bouw op de directe omgeving zoals ook al aangegeven door diverse insprekers op 12 september.
Onderstaand een overzicht van de foto-impressie.


--------------------------------------------------------------------------------

Impressie gevolgen van de geplande nieuwbouw aan de De Vliegerstraat.
Gebouwen zijn op ware grootte ingetekend.

Door op de foto te klikken kunt u deze foto vergroot zien.
(deze opent in een nieuw venster)

 Deelplan Vrieshorst gezien vanaf De Bloemaertlaan: 4-6 hoog Deelplan Vrieshorst gezien vanaf De Bloemaertlaan: 4-6 hoog.
Deelplan Vrieshorst gezien vanaf De Bloemaertlaan: 4-6 hoog.
Het gebouw ernaast blijft: Pofa 1 bouwlaag.

 Deelplan Vrieshorst gezien vanaf de Jan de Heemstraat in zuidelijke richting: 4-6 hoog Deelplan Vrieshorst gezien vanaf de Jan de Heemstraat in zuidelijke richting: 4-6 hoog
Deelplan Vrieshorst gezien vanaf de Jan de Heemstraat in zuidelijke richting: 4-6 hoog

 Deelplan Segesta gezien vanaf een woning in de Iepenlaan: 6 hoog Deelplan Segesta gezien vanaf een woning in de Iepenlaan: 6 hoog
Deelplan Segesta gezien vanaf een woning in de Iepenlaan: 6 hoog

Deelplan Segesta gezien vanaf de hoek Jan de Heemstraat - Bloemaertlaan: 6 hoog. Deelplan Segesta gezien vanaf de hoek Jan de Heemstraat - Bloemaertlaan: 6 hoog.
Deelplan Segesta gezien vanaf de hoek Jan de Heemstraat - Bloemaertlaan: 6 hoog.
Het gebouw ervoor blijft: Muziekcentrum, 2 bouwlagen.

Omgeving: kerkgebouw pal naast de deelplannen Vrieshorst en Segesta: 1 bouwlaag met schuin dak. Omgeving: kerkgebouw pal naast de deelplannen Vrieshorst en Segesta: 1 bouwlaag met schuin dak.
 
Omgeving: kerkgebouw pal naast de deelplannen Vrieshorst en Segesta: 1 bouwlaag met schuin dak.
De huizen aan de Bloemaertlaan ten zuiden: 2 bouwlagen met schuin dak..

Impressie van de projectontwikkelaar Segesta. Pofa is helaas dubbel zo hoog ingetekend (2 bouwlagen).
Impressie van de projectontwikkelaar Segesta. Pofa is helaas dubbel zo hoog ingetekend (2 bouwlagen).

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}