[Alkmaarsche Courant; 15 september 2006]
DOOR KOEN VAN EIJK ALKMAAR –
Wethouder Simon Binnendijk is gisteren hard aangevallen door vrijwel alle fracties in de Alkmaarse politiek vanwege zijn gebrek aan initiatief om tot een oplossing te komen voor het bouwplan in de De Vliegerstraat.
De gemeenteraad had hem eerder opgedragen een compromis te zoeken tussen projectontwikkelaar Segesta en buurtoverleg De Hoef Geestmolen.
Gisteravond constateerden de politieke partijen in de raadscommissie stadsontwikkeling dat Binnendijk niet, of op z'n minst onvoldoende aan die Opdracht had voldaan.

De wethouder was door Leefbaar Alkmaar op het matje ge roepen. Fractievoorzitter Maya Bolte was bij een informatiebijeenkomst geweest op 17 juli waar de bewoners nogmaals uitleg over het plan kregen. Achteraf bleek dat die bijeenkomst moest doorgaan voor bemiddelingspoging, terwijl het zes lagen tellende bouwplan slechts nogmaals werd gepromoot. Ook door de wethouder. Bolte: "Ik ging er vanuit dat er later nog een afspraak met de buurt en de projectontwikkelaar zou worden gemaakt."

De Vliegerstraat. Nu nog een braakliggend terrein, de buurt wil er geen massale gebouwen. FOTO JJFOTO/TOM RUlTER
De De Vliegerstraat. Nu nog een braakliggend terrein, de buurt wil er geen massale gebouwen. FOTO JJFOTO/TOM RUlTER

Best gedaan
Volgens Binnendijk had hij wel degelijk zijn best gedaan de partijen tot elkaar te brengen, maar is hij met handen en voeten gebonden aan in 2000 door de raad vastgestelde uitgangspunten. Wijkt hij daarvan af, dan kan Segesta schade claimen bij de gemeente. Hij zei verder dat er overleg was geweest tussen een delegatie van de gemeente en het buurtoverleg.

Een aanwezig lid van dat buurtoverleg verklaarde echter dat zo'n gesprek nooit heeft plaatsgevonden. Wel dat er een informeel gesprek is geweest met mensen van Segesta.

Binnendijks verweer was onvoldoende de politiek ervan te overtuigen dat hij als een bok op de haverkist zat om het bouwplan aanvaardbaar te maken voor de buurt. Veel bewoners van de Hoef vinden de plannen voor de De Vliegerstraat te massaal. Segesta heeft een bouwvergunning aangevraagd. De procedure voor vrijstelling van het bestemmingsplan is nog niet begonnen.

SP-fractievoorzitter Matt Delahaij beschuldigde Binnendijk er van te marchanderen en de feiten te manipuleren. Daarop werd de wethouder boos. Hij vroeg Delahaij zijn woorden in te trekken, maar die weigerde dat.

Binnendijk stelde voor nog een ultieme poging te doen om de partijen tot elkaar te brengen. Hoewel hij in de ogen van OPA fractievoorzitter Victor Kloos 'zijn huiswerk niet had gedaan', werd Binnendijk gisteravond die tweede kans gegund. Hij zal met Segesta en het buurtoverleg rond de tafel plaatsnemen. "Maar ik garandeer niets", voegde hij daar aan toe. "Een bouwlaag minder betekent dat de projectontwikkelaar zes, zeven appartementen minder kan verkopen. Dat scheelt dus veel geld."

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}