Alkmaar 11 oktober 2006
Het Buurtoverleg heeft een heel naar gevoel bij ‘de discussie’ van donderdag 5 oktober betreffende de De Vliegerstraat. Zo mochten er geen toehoorders aanwezig zijn. De alternatieve plannen van het buurtoverleg kwamen niet aan bod en de gemeente schoof het probleem door naar de projectontwikkelaar en de bewoners. Als een duveltje uit een doosje kwam er aan het eind van de avond een bod. Het was slikken of stikken. Per direct akkoord gaan of anders zou het college het plan ongewijzigd goedkeuren.

De avond begon met een zoveelste herhaling van zetten. De plannen werden door de projectontwikkelaar voor de vierde keer ongewijzigd gepresenteerd. Het Buurtoverleg mocht haar bedenkingen noemen maar die werden beperkt tot de bouwhoogte en het bouwvolume. De alternatieve plannen van het buurtoverleg (meer woningen, lagere kosten) kwamen niet tere sprake omdat bewoners, in tegenstelling tot de andere partijen, niet deskundig genoeg geacht werden. De wethouder had geen alternatief plan en was alleen bereid mee te denken.

De gemeente en projectontwikkelaar hadden juridisch deskundigen meegenomen, de bewoners beschikken hier niet over en mochten geen externen meenemen. Ook vertegenwoordigers van de gemeenteraad als toehoorder werd de toegang ontzegd.

In januari 2004 heeft de voormalig wethouder de projectontwikkelaar op het matje geroepen en opdracht gegeven om maximaal te bouwen binnen de gegeven grenzen ofwel tot 6 bouwlagen. Dit ondanks de schriftelijke afspraak die de gemeente met de buurt gemaakt heeft dat er maar 3 hoog gebouwd mag worden. Wat volgde was een juridische discussie van ruim een uur tussen projectontwikkelaar en de gemeente..

De wethouder ontkende richting bewoners dat de gemeente fouten heeft gemaakt. Deze vermeende fouten zouden alleen maar bestaan in “de beleving van de bewoners” aldus wethouder Binnendijk. “De gemeente treft geen blaam want zij heeft gehandeld volgens de wet. Blijkbaar heeft de buurt iets gemist in de communicatie”. Het probleem lag bij de bewoners, “die iets anders wilden”, en niet bij de gemeente. Binnendijk gaf aan dat slechts als de projectontwikkelaar, tegen vergoeding door de gemeente, bereid was te bewegen er iets gedaan kon worden.

Vlak voor het eind kwam de projectontwikkelaar, op verzoek van de wethouder, met een bod. Hierover mocht verder niet meer gediscussieerd worden en de uitgangspunten en het mandaat van de buurt werden van de hand gewezen op straffe van intrekking van het dit bod. Er is niet geluisterd naar het ultieme bod van de bewoners. Het was per direct akkoord gaan met dit bod of het college zou toestemming geven voor het liggende plan. Van ‘onderhandelen’ als gelijken was geen sprake, alle discussie was uitgesloten: het was slikken of stikken.

De buurt moest beloven niets openbaar te maken, dit was voorbehouden aan de wethouder op de persconferentie van woensdag, op straffe van intrekking van het bod. Ook moest de buurt beloven dat zij geen bezwaren zou maken ook al is deze mogelijkheid wettelijk verplicht.
Het buurtoverleg zal haar achterban het besluit voorleggen.

 

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}