ALKMAAR - Aan jarenlange juridische procedures rondom een nieuwbouwproject aan de De Vliegerstraat is een einde gekomen. Vorige week deed de Raad van State uitspraak in het hoger beroep dat buurtoverleg Geestmolen had aangespannen tegen vonnissen van de bestuursrechter in Alkmaar.

In beide procedures heeft de Raad van State de rechterlijke uitspraken bekrachtigd. Daarmee is de gemeente op alle punten in het gelijk gesteld. Het bouwplan is inmiddels gereed.

Het geschil ging onder andere over de vraag of er een appartementencomplex op deze locatie mocht komen met bouwhoogten variërend van vier tot en met zes bouwlagen. Ook de locatie zelf speelde daarbij een rol evenals de door de gemeente gekozen parkeeroplossing, het mogelijke windrecht van de molen, de instandhouding van de ecologische zone en de kap van mogelijk waardevolle bomen.

Uiteindelijk zijn er, nadat de rechtbank Alkmaar in een aantal procedures uitspraak had gedaan ten gunste van de gemeente, twee hoger beroepszaken aangespannen bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State.

Belangrijk geschilpunt tussen het buurtoverleg en de gemeente betrof de vraag of het college al dan niet met het buurtoverleg de afspraak zou hebben gemaakt dat het bouwplan slechts drie bouwlagen zou tellen. En of het college al dan niet zou hebben verzuimd het buurtoverleg te informeren over wijzigingen in de concept-beleidsnota van uitgangspunten, waarin hiervan werd afgeweken.

De Raad van State laat in het midden wie er gelijk heeft, maar vindt dat dit in een aparte, civielrechtelijke procedure thuishoort. De argumenten die het buurtoverleg aanvoert tegen de besluiten van het college, worden door de Raad van State in ieder geval allemaal verworpen.

Hoewel de gemeente optimistisch is over de uitkomst van een eventuele nieuwe gerechtelijke procedure, hoopt de gemeente dat nu achter deze kwestie voorgoed een streep kan worden gezet.


Redactie -
21 juli 2009
Bron: Alkmaars Weekblad