Het initiatief vanuit het Buurtoverleg om op locatie van de De Vliegerstraat op een gepaste wijze woningbouw toe te passen is misbruikt door de gemeente en projectontwikkelaar.
 De gemeente heeft met het Buurtoverleg afgesproken dat er (grondgebonden) seniorenwoningen zouden komen in twee tot maximaal drie bouwlagen. Het Buurtoverleg was het niet eens met het besluit om bij de De Vliegerstraat een aaneengeschakeld flatgebouw tot zes lagen te realiseren en is, na procedures bij de rechtbank Alkmaar, in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Het bouwplan voldoet niet aan de vereiste parkeernorm maar dit zou ‘gerepareerd’ worden door de gemeente door herinrichting van de omgeving waarbij uitgegaan werd van meetgegevens die niet in overeenstemming waren met de situatie ter plekke.
De werkelijke situatie is vastgelegd in verschillende rapporten ondersteund door foto’s en video-opnames. Het Buurtoverleg heeft aangegeven dat het college gemaakte afspraken geschonden heeft en dat de gemeenteraad opzettelijk verkeerd is voorgelicht waardoor de besluitvorming niet correct gelopen is.

Bij hoger beroep geldt: wie eist die bewijst. De Raad van State accepteerde echter geen digitaal bewijsmateriaal en stelde dat het Buurtoverleg ‘niet ter plaatse deskundig’ was. Hierdoor is het aangedragen bewijsmateriaal ongeldig verklaard. Bij ‘gebrek aan bewijs’ is het hoger beroep afgewezen waardoor er geen inhoudelijke toetsing heeft plaatsgevonden of de gemeente bestuurlijk juist gehandeld heeft. Voor de schending van vastgelegde afspraken en onjuiste voorlichting verwees de Raad van State naar het civiele recht wat slechts zou kunnen resulteren tot een gedeeltelijke compensatie van de gemaakte kosten in deze procedure. Ver-der procederen zou noch de huidige noch de toekomstige bewoners ten goede komen. Met het beëindigen van de procedures omtrent de De Vliegerstraat is tevens de projectgroep De Vliegerstraat opgeheven.

Ongeacht de uitslag zijn wij toch blij voor de nieuwe bewoners die, buiten hun schuld om, het slachtoffer dreigden te worden van een incorrect handelend college die de reeds gemaakte afspraken met de projectontwikkelaar wilde nakomen. Voor de nieuwe bewoners is een onzekere periode afgesloten en zij konden, een paar maanden eerder dan gepland, hun nieuwe woning betrekken.
Wij heten hen allen van harte welkom in onze wijk.

Werkgroep Bedrijven en Wonen


Bron: Geestmolen, augustus 2009