[Alkmaarsche Courant; 12 oktober 2006]
DOOR ROEL VAN LEEUWEN
ALKMAAR -Projectontwikkelaar Segesta is alsnog bereid de zesde bouwlaag te schrappen uit het nieuwbouwplan voor De Vliegerstraat. Wel draait de gemeente dan op voor de financiële schade. Ook eist Segesta dat de omwonenden het bouwplan niet met juridische procedures vertragen. Buurtoverleg De Geestmolen Iaat weten met een naar gevoel te blijven zitten.

Segesta, buurtoverleg De Geestmolen en wethouder Binnendijk hadden op donderdagavond 5 oktober een bemiddelingsgesprek om uit de impasse te komen over het bouwplan.
Het oorspronkelijke bouwplan, goed voor 74 woningen verdeeld over zes bouwlagen, past binnen het gemeentelijk beleid. De gemeente heeft onvoldoende middelen in handen om de projectontwikkelaar te binden aan andere uitgangspunten. Aanpassing van het bouwplan kan alleen als de projectontwikkelaar vrijwillig meewerkt.
De omwonenden vinden zes bouwlagen te veel van het goede en kregen vorige maand steun van de gemeenteraad, die het college opriep zich in te spannen voor een oplossing.
De uitkomst van het gesprek was dat Segesta het bouwplan wil aanpassen mits de gemeente de schade vergoedt. Binnendijk verwacht dat de schade 'enkele tonnen' zal bedragen. Toch zal het college deze variant aan de politiek voorleggen.

Veel bezwaren
Segesta voelt zich echter niet gehouden aan dit compromis als er vanuit de buurt alsnog veel bezwaren worden ingediend.
Volgens Binnendijk zijn de onderhandelaars van de buurt akkoord gegaan met dit 'compromis'. Maar het buurtoverleg laat weten een heel naar gevoel te hebben over de 'discussie' met Segesta en de gemeente.
Volgens woordvoerder John Does mochten geen toehoorders aanwezig zijn en kwamen de alternatieve plannen van het buurtoverleg niet aan bod.

Bedenkingen
Does zegt dat de avond begon met een herhaling van zetten. "De plannen werden door de projectontwikkelaar voor de vierde keer ongewijzigd gepresenteerd. Het buurtoverleg mocht haar bedenkingen noemen maar die werden beperkt tot de bouwhoogte en het bouwvolume. De alternatieve plannen van het buurtoverleg (meer woningen, lagere kosten) kwamen niet ter sprake."
Er is volgens Does niet geluisterd naar het ultieme bod van de bewoners. Het was per direct akkoord gaan met dit bod of het college zou toestemming geven voor het liggende plan. " Van onderhandelen als gelijken was geen sprake, alle discussie was uitgesloten: het was slikken of stikken."
Het buurtoverleg zal haar achterban het besluit voorleggen. De gemeente en Segesta moeten nog overeenstemming bereiken over de hoogte van de geleden schade.

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}