[A9TV, 15 oktober 2006]
 
ALKMAAR – Voor Leefbaar Alkmaar is de maat vol in het ‘dossier Vliegerstraat’.
De fractie heeft het punt op de agenda gezet voor de gemeenteraadsvergadering
van 30 oktober aanstaande.

Aanleiding: het jubelbericht van de gemeente deze week over het bereikte
compromis en het ‘nare gevoel’ dat de omwonenden hierover hebben.>

GROTE VORMEN
‘Dossier Vliegerstraat’ begon vlak voor de zomer grote vormen aan te nemen.

Aanleiding was een goedgekeurd plan voor nieuwbouw van ontwikkelaar Segesta.
Zes hoog – en volgens de buurt in die zin nooit besproken met omwonenden.

Die vroegen de raad uitvoering tegen te houden. Maar dat kon niet omdat Segesta
binnen het eisenpakket bleef.>

COMPROMIS
In de discussie rond de beoogde nieuwbouw in de Vliegerstraat kwam de
gemeenteraad uiteindelijk tot een compromis.

De volle raad aanvaardde een motie, die het college van B en W (in casu wethouder
Simon Binnendijk) opriep tot overleg met ontwikkelaar Segesta en de buurt.

Dit moest leiden tot een voor iedereen ‘meer aanvaardbaar’ resultaat.>

NIETS GEBEURD
Het overleg had gedurende de zomer op gang moeten komen. Half september ontdekte
de raad dat niets was gebeurd.

De gemeente had een informatieavond gehouden, waarvoor maar een deel van alle
betrokkenen was uitgenodigd.

Wethouder Binnendijk kreeg veel kritiek en had volgens de raad onvoldoende
gevolg aan de motie gegeven.>

ZAAK KOST EPSKAMP KOP
De gemeenteraad was niet de enige die zich kritisch uitliet over Binnendijk.

Ook zijn collega-wethouder Arie Epskamp schaarde zich bij de critici.
Hij deed dit echter zodanig dat hij elf dagen later zijn functie moest neerleggen.

Onder druk van de gemeenteraad ondernam Binnendijk alsnog een ultieme
bemiddelingspoging.>

BEMIDDELING SUCCES
De gemeente maakte deze week bekend dat de bemiddelingspoging succes had gehad.

Segesta bood aan van de zes bouwlagen de bovenste te schrappen. Voorwaarden waren
dat de gemeente de schade zou betalen en dat de buurt niet zou procederen tegen het
nieuwe plan.

De omwonenden waren echter allesbehalve blij met het compromis.>

SLIKKEN OF STIKKEN
Volgens de omwonenden was het compromis Vliegerstraat ‘slikken of stikken’.

Zij waren boos. Ook zeggen zij aan geheimhouding te zijn gehouden en dat hun
eigen alternatieven niet zijn besproken.

Leefbaar Alkmaar is het nu zat. De partij wil van het college precies weten hoe
het zit en of het de buurt echt met een dergelijk wurgcontract onder druk heeft gezet.<

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}