[Alkmaarsche Courant; 14 oktober 2006]

DOOR ROEL VAN LEEUWEN
ALKMAAR -Projectontwikkelaar Segesta mag zich dan bereid hebben verklaard het nieuwbouwplan voor de De Vliegerstraat aan te passen, maar de kou tussen de omwonenden en de gemeente Alkmaar is nog niet uit de lucht. En fractievoorzitter Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar heeft al aangekondigd dat ze het college het vuur na aan de schenen zal leggen.

Er zijn verschillende wijzen waarop nieuws gepresenteerd kan worden. Dat blijkt maar weer eens in de kwestie-De-Vliegerstraat, alwaar Segesta een zes bouwlagen tellend appartementencomplex wil bouwen, overigens geheel volgens eerder door de gemeenteraad vastgesteld beleid, maar tegen de wens van de omwonenden in, die zes bouwlagen te hoog vinden.

Wethouder Simon Binnendijk, die door de gemeenteraad was opgedragen om naar een oplossing voor het probleem te zoeken, liet woensdag tijdens de wekelijkse persconferentie van het college weten dat er een oplossing was gevonden. Segesta zou een bouwlaag schrappen, de gemeente zou de schade betalen (als de politiek akkoord zou gaan) en ook zouden de onderhandelaars namens het buurtoverleg akkoord zijn gegaan met dit compromis en dit verdedigen naar hun achterban.

Tot zover de versie van Binnendijk want nog dezelfde dag gaven de onderhandelaars aan 'een heel naar gevoel' te hebben gehad tijdens het bemiddelingsgesprek over de De Vliegerstraat. Zo mochten er volgens hun geen toehoorders aanwezig zijn en kwamen alternatieve plannen van het buurtoverleg niet aanbod. De bewoners moesten 'stikken of slikken', vonden ze. Bovendien moest de buurt beloven niets openbaar te maken. "Dit was voorbehouden aan de wethouder", aldus buurtbewoner John Does.

Ook bleken de buurtbewoners zich niet te kunnen vinden in het persbericht dat de gemeente na afloop van het gesprek met de bewoners had gemaakt. Woordvoerder A. Bakker van de gemeente laat weten dat de gemeente - om allerlei misverstanden uit de wereld te helpen - de bandopnames van het bemiddelingsgesprek nu woordelijk laat uitschrijven. Dit verslag zal naar de raads- en commissieleden worden gestuurd

Het verslag is nog niet gereed, maar de fractie van Leefbaar Alkmaar kondigt echter aan dat ze het college het vuur aan de schenen gaat leggen tijdens de raadsvergadering van 30 oktober. Volgens fractievoorzitter Maya Holte is het college 'een laatste kans' gegund om er alles aan te doen om een goede oplossing te vinden voor de De Vliegerstraat.

De fractie wil weten waarom aan de omwonenden geheimhouding is opgelegd. Ook wil Leefbaar Alkmaar weten waarom de omwonenden niet tegen de nieuwe variant van Segesta (vijf bouwlagen) mogen procederen en waarom het college hieraan meewerkt. Ook wil Leefbaar Alkmaar weten waarom de alternatieve plannen van het buurtoverleg niet zijn besproken en hoe hoog de schadeclaim is van Segesta.

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}