Ook het Buurtoverleg is verbaasd over alle ophef rond De Vliegerstraat. Zowel de wethouder als de onafhankelijk voorzitter (Parttime gemeenteambtenaar in de gemeente Noordwijk) hebben scherpe kritiek geuit op het buurtoverleg vanwege het feit dat zij verplicht is haar achterban te raadplegen.
De voorzitter heeft aangegeven volledig op de hoogte te zijn van het dossier en is vooraf alleen door de gemeente ingelicht.

De voorzitter noemde het voorstel een 'werelddeal' en heeft het Buurtoverleg sterk aangedrongen vooral in te stemmen met dit voorstel.
De keus was of instemmen met 5 of het wordt gewoon 6 hoog. Andere opties zijn niet besproken. Het was  slikken of stikken'.

Graag had het Buurtoverleg enkele gemeenteraadsleden als toehoorder bij 'de discussie' gehad, dit mede op verzoek van de raadsleden zelf. Bij een eerder poging de motie uit te voeren waren er wel toehoorders vanuit de gemeenteraad en deze gaven aan dat de wethouder niet aan de strekking van de motie voldaan had. Nu weigerde de wethouder de raadsleden de toegang.

Vreemd is dan ook de aanval van de onafhankelijke voorzitter op het Buurtoverleg waarin gesuggereerd wordt dat de buurt het akkoord zouden hebben afgewezen. Wellicht had hij beter zijn persoonlijke mening voor zich kunnen houden...

Alkmaarsche Courant: Bewoners waren wel akkoord met compromis


--------------------------------------------------------------------------------

'Bewonerswaren wel akkoord met compromis'
Verbazing over Vliegerstraatrel
[Alkmaarsche Courant, 20 oktober 2006]

DOOR ROEL VAN LEEUWEN

ALKMAAR -De vertegenwoordigers van buurtvereniging Geestmolen zijn wel degelijk akkoord gegaan met de uitkomst van het bemiddelingsgesprek over het nieuwbouwplan in de De Vliegerstraat. Dat zegt Huub Kólen, die als onafhankelijk voorzitter een gesprek tussen de bewoners, gemeente Alkmaar en projectontwikkelaar Segesta heeft voorgezeten.

De vertegenwoordigers van buurtvereniging Geestmolen lieten vorige week weten niet gelukkig te zijn met de uitkomst van het gesprek waarin Segesta toezegde de zesde bouwlaag uit het nieuwbouwplan in de De Vliegerstraat te schrappen. Zij noemden dit een 'slikken of stikken' voorstel. Ook stelden ze dat hen een spreekverbod was opgelegd over de uitkomsten van het bemiddelingsgesprek.

Kolen is net terug uit Istanbul en was de afgelopen week dan ook niet bereikbaar voor commentaar op de commotie die is ontstaan na het bemiddelingsgesprek. Nu hij weer terug is, zegt hij zich niet te kunnen vinden in de uitspraken die door de bewoners zijn gedaan. "Dat is geen juiste weergave van wat er is gebeurd. De waarheid moet door geen van de partijen geweld aan worden gedaan."

Volgens Kolen, die al beschikt over het volledig uitgetikte verslag van de bijeenkomst, heeft hij aan het einde van de bijeenkomst 'nadrukkelijk' gevraagd of alle partijen zich konden vinden in het voorstel van Segesta. "Hoewel de ultieme wens van de bewoners was dat van het hele gebouw een bouwlaag eraf zou gaan in plaats van alleen een bouwlaag van het gedeelte dat zes bouwlagen zou gaan tellen, zeiden ze dat ze blij waren met het aanbod omdat iets nog altijd beter was dan niets. Alle partijen hebben gezegd: we gaan dit verdedigen naar onze achterban."

Kolen zegt dat wethouder Simon Binnendijk, die nu de kop van jut is, in zijn ogen wel degelijk heeft voldaan aan de opdracht van de raad om in overleg met de bewoners een oplossing te vinden voor het probleem. "Hij moet nu niet in een kwaad daglicht gesteld worden." Maar hoe onafhankelijk is Kolen zelf? "Tijdens die bijeenkomst heb ik Binnendijk voor het eerst de hand geschud. En van Segesta had ik daarvoor nog nooit gehoord."

Kolen reageert ook op de kritiek van de bewoners dat er geen toehoorders bij het gesprek mochten zijn. "De gemeente, Segesta en de buurt waren allemaal met drie man. Voor het proces is het niet zo handig als je er twintig buurtbewoners bij hebt zitten. Het was geen hoorzitting. Bovendien is gezegd dat bewoner John Does het volledige mandaat pad gekregen om te onderhandelen namens de buurt."

En dan is er nog de aantijging dat de bewoners een spreekverbod was opgelegd. Kolen: "Er is afgesproken dat met het naar buiten brengen van het verhaal terughoudendheid zou worden betracht. Daar was iedereen het mee eens. Maar er is absoluut geen spreekverbod opgelegd."

De Alkmaarse politici zullen zich binnenkort buigen over 'het compromis' over de De Vliegerstraat. Zij krijgen dan ook de beschikking over de volledige weergave van het bemiddelingsgesprek.

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}