Het Buurtoverleg heeft de wethouder gevraagd inzicht te geven in de schadeclaim van 1,5 tot 1,8 miljoen als de gemeenteraad het Burgerinitiatief van de buurt zou honoreren. Hierop is geen antwoord gekomen.

Tijdens de raadsvergadering heeft ook OPA (Onafhankelijke Partij Alkmaar) vragen gesteld over de opbouw van de schadeclaim van 1,5 tot 1,8 miljoen zoals de wethouder die gesuggereerd heeft als de raad het Burgerinitiatief van de buurt zou honoreren.

Noch de wethouder noch de gemeenteambtenaren willen antwoord geven op de vragen van OPA. Daarom heeft OPA schriftelijke vragen gesteld aan het college van b en w die verplicht is hierop een afdoend antwoord te geven.

Hopelijk geeft dit inzicht of de raad juist voorgelicht is door de wethouder of dat er meer aan de hand is zoals de weigering tot beantwoording doet vermoeden.

Brief OPA: Schriftelijke vragen over De Vliegerstraat (Word)

Alkmaarsche Courant: OPA wil duidelijkheid over schadeclaim


--------------------------------------------------------------------------------

OPA wil duidelijkheid over schadeclaim

[Alkmaarsche Courant, 23 oktober 2006]

DOOR ROEL VAN LEEUWEN

ALKMAAR - De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) wil nog voor de raadsvergadering van 30 oktober van het college duidelijkheid over de te verwachten schadeclaim van projectontwikkelaar Segesta voor het nieuwbouwplan in de De Vliegerstraat.

Segesta zal bij de gemeente een schadeclaim indienen als de politiek akkoord gaat met een compromis tussen de projectontwikkelaar, wethouder Simon Binnendijk en vertegenwoordigers van de buurt.
Volgens dat compromis schrapt Segesta de zesde bouwlaag uit het plan, maar draait de gemeente in dat geval op voor de kosten. Enkele weken geleden liet Binnendijk nog weten dat de schade waarschijnlijk enkele tonnen zou bedragen.

OPA wijst er op dat in het verleden veel hogere bedragen zijn genoemd. In juli heeft de fractie hierover vragen gesteld en tijdens de raadsvergadering van 30 juli zou Binnendijk hebben gezegd dat de schade 1,5 tot 1,8 miljoen euro zou bedragen als het bouwproject aangepast zou moeten worden.
OPA wil nu duidelijkheid over de hoogte van de schadeclaim en over hoe deze is opgebouwd.

Volgens OPA heeft de ontwikkelaar zich niet gehouden aan de nota van uitgangspunten voor het gebied. In de door de raad vastgestelde nota van uitgangspunten staat dat er geen gesloten bouwblok zou komen, maar drie afzonderlijke, slanke gebouwen, terwijl er nu toch een gesloten bouwblok komt.

Toch voldoet het plan volgens het college aan het bestemmingsplan en is er sprake van precedentwerking als de raad niet instemt met het bouwplan zoals het nu voorligt. OPA vraagt zich af om welke precedentwerking het dan gaat.

"Is het soms een precedent dat een ontwikkelaar zich niet hoeft te houden aan de nota van uitgangspunten?"

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}