Er zijn in oktober verschillende stukken vanuit bewoners in de krant verschenen, gemaild of aan het buurtoverleg overhandigd.
Een greep uit de reacties vanuit de buurt en Alkmaarse samenleving.

Reactie Vliegerstraat-soap

Zwarte Piet bij de bewoners?

Buurt wordt de mond gesnoerd

Geen flat is onze achtertuin

Twee maal gepiepeld door de gemeente

Spontane petitie

--------------------------------------------------------------------------------

Vliegerstraat Soap

[Alkmaarsche Courant, 21 oktober 2006]

Roel van Leeuwen schrift in zijn stuk over de Vliegerstraat-soap ( AC, 12-10) dat de 6 bouwlagen geheel volgens eerder door de gemeenteraad vastgesteld beleid zijn. Dit is echter nu juist het punt waarom wij buurtbewoners zo boos zijn! Dit beleid is zelfs door misleiding tot stand gekomen!

In het kort is het zo gegaan: er zou een gebouw komen van 3 bouwlagen (ongeveer net zo hoog als de omliggende gebouwen). Achteraf bleek dit volgens de gemeente financieel niet haalbaar en presenteerde men een alternatief plan aan de buurt. Dit plan betrof 3 slanke woontorens, 4, 5 en 6 hoog. Het hoogste gebouw zou +/- 16 meter hoog zijn. Door de royale doorkijkruimte tussen de torens zou het geheel niet massaal, maar juist luchtig aandoen. Ze werden alvast “de drie vazen” genoemd.

De buurt vond dit een mooi alternatief plan en ging akkoord.
De torens kwamen er echter niet…

Wat de buurt niet wist, was dat de gemeente het akkoord met dit bouwplan aan de raad had gepresenteerd als een akkoord om 6 hoog te bouwen, om het even wat…
Het vervolg is bekend. In plaats van de luchtige torens, staan er nu massale flats op de planning. Maar liefst bijna 20 meter hoog en gehele terrein in beslag nemend.

De buurtbewoners die zich inspannen om onze buurt leefbaar te houden, worden als een stel zeurpieten in de hoek gezet. De wethouder wast zijn handen in onschuld, legt het probleem bij de projectontwikkelaar en laat de gemeenteraad de schade betalen.  

Oh ja, als we verder niet zeuren en afzien van onze burgerrechten, dan mogen er heel misschien 5 appartementjes af….

Vastgesteld beleid mijnheer van Leeuwen?

B. de Groote
Buurtbewoner
Alkmaar


--------------------------------------------------------------------------------

Zwarte Piet

[Alkmaarsche Courant, 21 oktober 2006]

Er heerst veel commotie over de bouwplannen aan de De Vliegerstraat. Volgens het college houdt zij vast aan het bestaande beleid van de gemeenteraad maar de werkelijkheid is iets subtieler. Waarom is er een unanieme motie van de gemeenteraad om af te wijken van ‘het beleid’?

In 1999 is de gemeente schriftelijk met de bewoners overeengekomen dat hier niet hoger gebouwd mag worden dan 3 bouwlagen. Dit geheel volgens de ‘Kaderregeling Inspraak en Participatie’.

In 2000 is door het toenmalig college een Nota van uitgangspunten aangeboden aan de gemeenteraad waarin staat dat er 6 hoog gebouwd mag worden. De gemeenteraad was in de veronderstelling dat de bewoners hierin gekend waren maar tot vorig jaar waren de bewoners niet op de hoogte van deze gewijzigde nota. Het probleem bij de De Vliegerstraat is dat met de bewoners is overeengekomen dat hier maximaal drie bouwlagen komen terwijl tegelijkertijd de projectontwikkelaar van het college opdracht gekregen heeft hier zes bouwlagen neer te zetten.

De huidige plannen zijn qua volume en hoogte niet in verhouding met de omringende bouw en met reeds gerealiseerde bouw binnen ‘Plan Geestmolen’ waarbinnen dit bouwplan ook valt. Een conflict is geboren.

De bewoners voelen zich onheus behandeld door de gemeente. Een eenvoudig excuus over de gang van zaken en gezamenlijk zoeken naar een oplossing zou al een goede stap geweest zijn. In plaats daarvan wordt de zwarte piet door de gemeente bij de bewoners gelegd en veegt zij haar straatje schoon. Dit schoot behoorlijk in het verkeerde keelsgat bij de bewoners. In het verleden heeft de buurt al vaker meegewerkt aan oplossingen die verder gingen dan wat afgesproken was. De buurt is best bereid hoger te gaan dan drie bouwlagen, mede gegeven de opdracht die de gemeente zichzelf gesteld heeft 3.400 woningen te bouwen.

Als er opeens een massale flat van ruim 19 meter gepland staat in je achtertuin, tegen de gemaakte afspraken en de mededelingen van de gemeente in, ben je ‘niet echt gelukkig’. Elke meter eraf is winst en verzacht de pijn een beetje. Het is geen ondankbaarheid van de buurt. Het is de arrogantie vanuit de gemeente en de gang van zaken die steekt.

R. Kleverlaan
Alkmaar


--------------------------------------------------------------------------------

Buurt wordt de mond gesnoerd

Naar aanleiding van het artikel van donderdag 12 oktober in uw krant wil ik daar graag iets over kwijt. Hoe democraties is ons land/stad hoe arrogant moet het toch klinken dat dit is het en niet anders terwijl de buurt niet gehoord wordt. Moest wethouder Binnendijk niet terug naar de buurt om te praten. Heer Binnendijk noemt u dit praten, het lijkt wel een dictatuur in Alkmaar. U mag dan wel royaal  zeggen dat de gemeente dan voor de kosten opkomt maar u laat de buurt niet aan het woord. De buurt wordt de mond gesnoerd terwijl hun plan meer woningen oplevert en een lagere bouw, wat een arrogantie!! 

Nee Segesta en de wethouder kunnen niet hebben dat buurtbewoners zonder daar voor geleerd te hebben met een beter en goedkoper plan komen. Binnendijk u moet eens nadenken waarvoor u weer naar de onderhandelingstafel bent terug gestuurd. U heeft de buurt uitgenodigd om te praten, doe het dan niet eenzijdig. Wordt vervolgd

P. Kuiper
Alkmaar


--------------------------------------------------------------------------------

Geen flat in onze achtertuin

[E-mail aan de wethouder, 15 oktober 2006]

Geachte heer Binnendijk,oud leraar  Aardrijkskunde van mij.

Ik weet nog hoe u elke dag stipt met de bel aankwam fietsen op school om uw lessen te geven. Toen (het is al lang geleden) kwam U ook geen hoogbouw, maar wel veldjes tegen  die nu vol gepropt worden met woningen. Toen was er nog lekker wat groen. Ik heb ook het idee dat wat men zei toen ook
gedaan werd.

Ik was bij de eerste bespreken van wat te doen met het veldje waar toen
nog Nefkens stond. Aan de andere kant werd toen al besloten dat de
daklozen daar moesten komen ook al was de hele wijk er tegen. Dhr. Eggemond (!0?#) zou als er problemen waren ze komen oplossen. Helaas hij
is nooit meer gesignaleerd. Maar op het terrein van Nefkens  zouden
huizen en lage flats komen niet meer dan 3 verdiepingen.  Belofte!!!
Het stelt niets voor.

Toen kwam de 3 Vazen. Er zou dan 1 hoge toren komen van 6 verdiepingen
helemaal bij de tunnel zodat niemand er last van zou hebben en de andere
twee toren zouden 4 en 3 hoog worden. Wij als burgers pasten ons daar dan
maar in want er werd beloofd dat de hoge helemaal bij de tunnel zou
komen en het een mooie ronde architectuur zou worden.

De borden voor de verkoop stonden er ook al en opeens werden die
weggehaald en wij de bewoners hoorden niets meer van wie dan ook ,
gemeente, projectontwikkelaars etc.
Nu moet er dan opeens sneaky een groot vierkant 6 verdiepingen hoge flat komen!!!
Zijn dit de normen en waarde van het CDA het voorbeeld van een
onderwijzer?

Ik ben benieuwd hoe U dit ziet!!!


Met vriendelijke groeten

E.A.
Alkmaar


--------------------------------------------------------------------------------

Twee maal gepiepeld door de gemeente

[E-mail aan de wethouder, 3 oktober 2006]

Geachte heer Binnendijk,

Het is jammer te constateren dat de Iepenlaan in korte tijd twee maal door de gemeente is gepiepeld.
De eerste keer bij de inspraak van het appartementencomplex aan de zuidzijde van de Iepenlaan en de tweede keer bij de inspraak van de bouw van het appartementcomplex aan de westkant van de Iepenlaan. (bouwplan Vliegerstraat)

In beide gevallen zijn er vooraf afspraken gemaakt tussen de gemeente (=wethouder) en de projectontwikkelaar. Deze afspraken resulteerden in een bouwplan dat bij voorbaat al vast stond. Inspraak ging b.v. alleen nog maar over de positie van het gebouw (17 meter naar rechts of links) of  het verwijderen van een hoek appartement.

Het moet toch zo zijn dat de gemeente opkomt voor de huidige en toekomstige bewoners van Alkmaar. Dat betekent in de praktijk dat als de gemeente  voorziet in nieuwbouw en de belangen van de omwonenden niet uit het oog verliest.

Alle omwonenden van de Vliegerstraat zijn niet tegen woningbouw maar wel tegen een kolossaal ordinair flatgebouw! Het vorig plan( de Drie Vazen) was ook hoog maar minder kolossaal. Dit plan is helaas niet gerealiseerd waarschijnlijk bracht het te weinig op. Jammer een gemiste kans.

Ik hoop dat het voor het bouwplan de Vliegerstraat nog niet te laat is, maar ik vrees het ergste. Er schijnt al gedreigd te zijn met een schadeclaim van de projectontwikkelaar als het huidige plan in negatieve zin wordt aangepast. Ik sta elke keer weer verbaasd van de macht en de brutaalheid van de projectontwikkelaars.

Wethouder Binnendijk, ik vraag u hierbij om de belangen van de omwonenden van de Vliegerstraat niet uit het oog te verliezen!

Hoogachtend,

F.M.
Alkmaar


--------------------------------------------------------------------------------

Spontane petitie

Tijdens de wijkcontactavond Alkmaar West van 17 oktober 2006 hebben vierentwintig bezoekers spontaan een petitie opgesteld tegen de bouwplannen aan De Vliegerstraat.

Enkele genoteerde opmerkingen hij de petitie zijn:

'De Geestmolen' heeft onze volledige instemming. Laagbouw aan de Vliegerstraat aangepast aan de bouw aan de Bloemaertlaan. Meer variatie in architectuur. Geen blokkendozen meer.
Hoorn is een goed voorbeeld van perfecte architectuur (Karperkuil en Jeudje).

Geen hoogbouw hoek Vliegerstraat maar laagbouw. Aanpassen aan de wijk en de windvang van de molen zoveel mogelijk vrijhouden.

Plannen de Vliegerstraat foeilelijk (jaren '70). Hoogovenflats.

Belachelijk plan, veel te groot, lelijk gebouw. Kortom het is niks.

Ik vindt de hoogbouw niet mooi. Waarom gen beter overleg met de buurtbewoners? Geen inspraak. Dit is geen democratie.

Als bewoner van wijk West: afspraak is afspraak: geen flats.

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}