Noord Hollands Dagblad
Gepubliceerd op 25 oktober 2006, 15:38
Laatst bijgewerkt op 26 oktober 2006, 16:02

alkmaar - 
Wat betreft het Alkmaarse college van b en w blijven de zes bouwlagen in het plan-De Vliegerstraat toch gehandhaafd. De reden is dat omwonenden een onlangs bereikt compromis hebben verworpen.

Het college laat de ultieme beslissing over aan de gemeenteraad komende maandagavond. De raad had wethouder Simon Binnendijk via een motie opgedragen om in een allerlaatste poging te proberen een compromis te bereiken met de omwonenden van het bouwproject in de wijk De Hoef.

Buurtbewoners vinden de bouwplannen veel te massaal. Zes lagen vinden zij te hoog. Zij voelen zich bovendien geschoffeerd door het college.

Binnendijk ging in overleg met vertegenwoordigers van de buurt. Hij dacht een compromis bereikt te hebben, waarbij één bouwlaag zou worden afgehaald van het deel van het plan dat zes bouwlagen telt. Hiermee zou het aantal woningen van 74 naar 68 worden teruggebracht.

Daar stond een schadeclaim tegenover van Segesta. De projectontwikkelaar zou in de 'compromis-constructie' 638.000 euro eisen van de gemeente.

Niet alleen volgens de wethouder, maar ook volgens onafhankelijk gespreksleider Huub Kolen gingen de buurtvertegenwoordigers akkoord met de voorstellen die in het bemiddelingsgesprek werden gedaan. Kort daarna bleek echter dat er in de buurt toch geen draagvlak voor bestond.

,,Aangezien de buurt het door haar vertegenwoordigers bereikte compromis heeft afgewezen, ligt het volgens het college voor de hand om terug te vallen op het oorspronkelijke bouwplan'', aldus het college van b en w in een persbericht.


 

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}