Tijdens de raadvergadering van 30 en 31 oktober 2006, toen de bouwplannen voor de
Vliegerstraat aan de orde waren, heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar aangekondigd zelf onderzoek te zullen gaan doen naar de door het college aangekondigde schadeclaim van de projectontwikkelaar.

Het college hield destijds bij hoog en bij laag vol dat de ontwikkelaar een kansrijke schadeclaim zou kunnen gaan indienen als hij het bouwplan zou  moeten aanpassen aan de wensen van de bewoners. In juli 2006  was er nog sprake van een claim van 1,5 miljoen euro. Op vragen van de Onafhankelijke Partij Alkmaar om dat bedrag te onderbouwen is nooit antwoord gekomen. In oktober 2006 stelde het college dat het de gemeente Alkmaar meer dan  € 600.000,- zou gaan kosten als de raad zou kiezen voor een aanpassing.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft steeds grote vraagtekens gezet bij de juridische hardheid van deze claim. Door de coalitiepartijen werden de vraagtekens uitgelegd als een gebrek aan vertrouwen in de wethouder. Immers: “als de wethouder zegt dat het zo is, dan moeten we daar op vertrouwen.” Daarom dienden PvdA, CDA, VVD en Groenlinks een motie in ter ondersteuning van de wethouder, met als overweging dat : “ aanpassing van het plan van 6 naar 5 bouwlagen, zoals overeengekomen tussen bewoners, gemeente en projectontwikkelaar op de bijeenkomst van 5 oktober, onvermijdelijk zal leiden tot een zeer kansrijke schadeclaim van de ontwikkelaar van ongekende grootte”.

Na bestudering van het dossier Vliegerstraat stelt de Onafhankelijke Partij Alkmaar vast dat
deze overweging naar de prullenbak kan, dat het college daarvan op de hoogte had kunnen zijn en dat college en coalitie dus zijn gezwicht voor een beetje druk van een projectontwikkelaar. En niet geluisterd hebben naar eigen ambtelijk advies.

Uit een memorandum van een senior jurist van de Gemeente Alkmaar blijkt overduidelijk dat de ontwikkelaar een eventueel negatief besluit van het college over het voeren van een art. 19-procedure “zal moeten accepteren. Een claim is in dat publiekrechtelijke traject ( …) niet aan de orde” En verder: “Stel dat de ontwikkelaar toch een claim indient, zal die claim (…) niet meer kunnen omvatten dan de kosten die tot nu toe zijn gemaakt om  het huidige plan te ontwikkelen. Het in rekening brengen van een exploitatietekort kan niet”.

Verderop in het memorandum wordt zelfs gesteld dat er sprake is van staatssteun als je een onrendabel ( bouw)plan rendabel maakt door er van gemeentezijde geld te steken, zeker als er geen sprake is van sociale woningbouw. En staatssteun is verboden.

Net als de OPA waarschuwt de gemeentejurist ook voor precedentwerking. “Waarom bij deze ontwikkelaar wel geld bij leggen en bij anderen niet.”

De Onafhankelijke Partij Alkmaar kan niet anders constateren dan dat de raad niet volledig geïnformeerd is, dat het college een belangrijk advies naast zich neer heeft gelegd, en daarmee ook de eigen coalitie op het verkeerde been heeft gelegd.
Het college had hier veel serieuzer naar moeten kijken. Dit advies ging in tegen het advies van de afdeling bouwen. In zo’n geval moet je niet het advies kiezen wat je het beste uitkomt, maar altijd nog door een onafhankelijke derde moeten laten onderzoeken. En de Raad hierover moeten informeren. Dan had de Raad eigenstandig een afweging kunnen maken op basis van volledige en juiste informatie.

Voor de bewoners is nog niet alles verloren. Op basis van de ingediende zienswijzen kan het college besluiten om geen vrijstelling te verlenen om te gaan bouwen. En in dat geval moeten ontwikkelaar en bewoners gewoon opnieuw om tafel.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar zal het college om verantwoording vragen. Dat heeft niet alleen zichzelf, maar ook de coalitie in een lastig parket gebracht. 

Daarom wil OPA ook met de coalitie in gesprek: vooral over een echte goede oplossing voor de Vliegerstraat, en ook omdat de Onafhankelijke Partij Alkmaar wel graag wil weten of  het toen gestelde vertrouwen in de wethouder, nu nog steeds zo groot en onvoorwaardelijk is.
[persbericht OPA 18 januari 2007 ]

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}