Afdrukken

[A9TV, 29 januari 2007]
 
ALKMAAR – Heeft wethouder Simon Binnendijk de hoogte van een claim van
Segesta in verband met een negatief standpunt over de plannen voor de
Vliegerstraat overdreven?

Die vraag staat centraal na een onderzoek van de OPA naar de claim.

Volgens Binnendijk kon Alkmaar als geen vrijstelling van het bestemmingsplan kwam,
een claim van 600.000 euro tegemoet zien.>


IETS HEEL ANDERS
Volgens OPA staat in een memorandum van de afdeling Economie, Grond en Gebouwen
van de gemeente echter iets heel anders.

Zou de gemeente geen vrijstelling van het bestemmingsplan geven, dan zal Segesta dit
maar moeten accepteren.

‘Een claim is in dat publiekrechtelijke traject niet aan de orde’, citeert de partij het
memorandum.>

NIET MEER DAN GEMAAKTE KOSTEN
Volgens de partij staat over een claim met betrekking tot de Vliegerstraat verder
dat als deze er komt, de claim niet meer kan omvatten dan de kosten die tot nu toe
zijn gemaakt om het huidige plan te ontwikkelen.

‘Het in rekening brengen van een exploitatietekort kan niet.’

Dit komt neer op circa 40.000 en dus niet ongeveer 600.0000 euro, aldus OPA.>

GEEN VRIJSTELLING
Ook vraagt OPA zich af waarom het college in de raadsvergadering zo onwrikbaar
vasthield aan die hoge claim.

Inmiddels is de vrijstellingsprocedure van het (eigen) bouwplan van Segesta voor
de Vliegerstraat gestart.

‘Het aantal zienswijzen is groot’, aldus OPA. De partij wil weten of het college
alsnog geen vrijstelling wil verlenen.<

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}