Nieuwbouw rond De Heemstraat

De 3 Vazen
De bouw van ‘De drie vazen’ is, in afwachting van de definitieve plaatsing van het geluidsscherm aan het spoor, voorlopig even uitgesteld. Toch verwacht men spoedig met de bouw te kunnen beginnen. Het buurtoverleg is nog niet op de hoogte gesteld van de aanvang van de werkzaamheden en de aanpak. De aanpak bepaald grotendeels de overlast: graafwerkzaamheden, heien en verlaagde grondwaterstand kan leiden tot schade aan de naastgelegen woningen.

 

Wel hebben de omwonenden van de projectontwikkelaar en brief ontvangen waarmee zij zich kunnen intekenen voor een woning. Tevens zijn er twee reclameborden geplaatst waarop ook de maquette met de geplande uitbreiding achter het heem en aan de Willem Kalfstraat staan. Dit is een 'oude' maquette waarop wijzigingen in principe nog mogelijk zijn.

Stand van zaken
Noordhollands Dagblad van 8 juni 2001 blz Stad & Streek

De commissie (stedelijke ontwikkeling op 7 juni jl.) stond stil bij een woningbouwplan op de oude plek van garage Nefkens aan de Jan de Heemstraat (De Hoef). De commissie ging akkoord met de artikel 19-procedure (wijziging bestemmingsplan). Ondanks bezwaar van de eigenaar van het nabij gelegen autoschadebedrijf. De onderhandelingen over zijn vertrek van deze locatie zou in kannen en kruiken moeten zijn, vindt hij.

Verder ging de Commissie akkoord met de bouwvergunning voor 87 appartementen (90 garages eronder) in drie woongebouwen (De 3 Vazen). Het Muziekcentrum aan de Vliegerstraat is niet blij met het nieuwbouwplan. Er komt een appartementenblok vlak naast het centrum waar (pop)bandjes oefenen. PvdA'er J.Talsma stelde voor om na te denken over verplaatsing van het centrum, een idee dat alleen door de SP werd omarmd.

Sloopvergunning
Stadsblad 27 juli 2001

In de Stadskrant staat dat een sloopvergunning is afgegeven voor de loodsen van het voormalig WNK-complex langs de Willem Hedastraat.

Nog de dag erna werd een aanvang genomen met de eerste sloopwerkzaamheden. Mannen in witte pakken en maskers sloopten de daken van de complexen aan  de Willem Hedastraat. Dit doet vermoeden dat de daken inderdaad asbest bevatten.

Inmiddels zijn de eerste gebouwen geruimd.

SK/ReK