De appartementen van het bouwplan van Segesta aan de De Vliegerstraat zijn door Vlieg Makelaars in Alkmaar te koop aangeboden. Tijdens een groots opgezet spektakel in het DSB stadion zijn de eerste klanten geworven.

In diverse kranten zijn advertenties geplaatst. Dit ondanks het feit dat er nog een onderzoek loopt naar de gang van zaken door de Alkmaarse Rekenkamer op last van de gemeenteraad en er een verzoek van een jurist ligt alle bouwactiviteiten te stoppen totdat de rechter bepaald heeft of de huidige plannen, die sterk afwijken van de Nota van Uitgangspunten, wel aan deze uitgangspunten voldoen.

Omwonenden voelen zich allang niet meer serieus genomen door de gemeente. Er is massaal bezwaar aangetekend tegen deze plannen. Binnen zes weken moet de gemeente een uitspraak doen maar na tien weken is er niet een een bevestiging van ontvangst door de gemeente afgegeven.

Door boze omwonenden zijn affiches uitgedeeld tijdens de verkoopshow in het DSB stadion om potentiële kopers te informeren over de gang van zaken.  Inmiddels is er ook een groot bord verschenen nabij het terrein. Een groot affiche vanuit de boze buurtbewoners aan dit bord bleek al binnen enkele uren verwijderd te zijn.

Bijgaand een kopie van het affiche.


--------------------------------------------------------------------------------    

 Appartementen aan de De Vliegerstraat

Een kat in de zak?

Kat in de zak

Wist U dat…
Er ruim honderd onafgehandelde bezwaren bij de gemeente liggen?
Het plan strijdig is met de gemaakte afspraken?
Op last van de gemeenteraad er een onderzoek loopt bij de Rekenkamercommissie?
Omwonenden doorgaan met procederen tot aan de Raad van State?
Advocaten de ontwikkelaar verzocht hebben te stoppen met activiteiten
totdat de rechter een uitspraak gedaan heeft?


De kans is groot dat dit bouwplan niet doorgaat

Buurtoffensief omwonenden De Vliegerstraat

 

 

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}