[Alkmaarsche Courant , 17 oktober 2007]

DOOR WILLEMIEN SCHENKEVELD

ALKMAAR -Het buurtoverleg De Hoef Geestmolen stapt naar de rechter omdat de gemeente Alkmaar naar hun zin het muziekcentrum in de De Vliegerstraat te veel toestaat. Omwonenden zeggen geluids- en parkeeroverlast te ondervinden van het popcentrum.  

De omwonenden vinden dat de gemeente het muziekcentrum nooit toestemming had mogen geven om de kantine in gebruik te nemen als podiumruimte. Hiervoor waren geluidswerende maatregelen nodig en daarvoor kreeg het muziekcentrum een vrijstelling van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders verleende die vrijstelling, het buurtoverleg maakte hiertegen vergeefs bezwaar en heeft zich nu tot de rechter gewend. Achtergrond van de rechtszaak is de geluids- en parkeeroverlast die omwonenden al langer zeggen te ondervinden van het muziekcentrum. Zij vinden dat de ingebruikname van de kantine die overlast verergert. "Mijn cliënten maken zich allang grote zorgen. Als er in de kantine optredens worden georganiseerd, trekt dat extra publiek aan", aldus advocaat Marina Molenaar van Castelijns en Kaandorp. De rechtszaak dient op 28 november. Het Muziekcentrum Alkmaar heeft op l oktober een doorstart gemaakt onder de naam Muziekcentrum Tjarda. De huidige eigenares Mitsy Soeurt reageert verbaasd: "Ik weet helemaal nergens van", zegt ze. "Ik heb ook helemaal niets gehoord uit de buurt over klachten." Zij benadrukt dat Muziekcentrum Tjarda de zaken anders wil aanpakken dan de voorganger Muziekcentrum Alkmaar het deed.

De gemeente zegt de rechts zaak met vertrouwen tegemoet te zien. "Wij zijn ervan overtuigd dat we zorgvuldig en in alle redelijkheid hebben gehandeld", aldus een gemeentewoordvoerder. Het muziekcentrum vroeg indertijd de vrijstelling aan, om bandjes de gelegenheid te geven niet alleen gebruik te komen maken van de oefenruimtes, maar ook af en toe een optreden te houden voor vrienden en familie. De gemeente zag, aldus de woordvoerder, geen gronden die toestemming te weigeren. De gemeente gelooft niet dat de ingebruikname van de kantine tot een plotselinge grote toename van overlast leidt. Van een dergelijke overlast is volgens de gemeente ook niet veel gebleken. Er is wel eens een enkele klacht geweest over een muziekoptreden in de toen nog niet geïsoleerde kantine, maar over parkeren zijn geen klachten bekend.

Het Buurtoverleg De Hoef kon gisteren niet voor commentaar worden bereikt.


--------------------------------------------------------------------------------

Reactie vanuit de Projectgroep Muziekcentrum van het Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen'

Al vanaf de start van het Muziekcentrum waren er problemen met het openbaar karakter hiervan. Uiteindelijk heeft de buurt tot aan de Raad van State geprocedeerd.

Vanuit de gemeenteraad en de Raad van State is besloten dat het Muziekcentrum geen openbaar karakter mag krijgen en dat live-muziek voor publiek daarom NIET toegestaan is. Het Muziekcentrum is eind jaren negentig meermalen door de gemeente gesommeerd te stoppen met openbare activiteiten op straffe van sluiting. De laatste jaren ging het goed en hield het Muziekcentrum zich aan de verordening wat tot rust in de buurt geleid heeft.

In 2005 werd verruiming van de vergunning aangevraagd door het Muziekcentrum zodat het Muziekcentrum een openbaar (horeca) karakter kon krijgen. Het college verleende de vergunning ondanks protesten uit de buurt die wezen naar het gemeenteraadsbesluit en de uitspraak van de Raad van State. Hierop is de hulp van een advocaat ingeschakeld.

Ondanks dat er geen isolerende maatregelen genomen waren zijn er desondanks het laatste jaar toch feesten georganiseerd met geluidsoverlast op straat en parkeerproblemen als gevolg. Hiervan is in december 2006 en in maart 2007 aangifte gedaan bij de politie en bij de gemeente.

Inmiddels is de vorige uitbater van het Muziekcentrum gestopt. De exploitatie is overgenomen door Mitsy Soeurt die verklaard heeft geen live-muziek te willen in de kantine van wat nu Tjarda heet. Mitsy heeft aangegeven graag met het Buurtoverleg te willen praten over activiteiten voor de buurt. Het Buurtoverleg gaat uiteraard graag op deze uitnodiging in en hoopt op een goede samenwerking met Tjarda dat niet alleen een grote rol speelt in de popcultuur binnen Alkmaar maar ook ambities activiteiten elders voor scholieren en activiteiten voor omwonenden te organiseren.

Desondanks blijft de vergunning bestaan en kan Tjarda na het aanbrengen van isolatie (op kosten van Segesta) op elk moment live-muziek ten gehore brengen waarmee Tjarda een openbare horecagelegenheid wordt. Het Buurtoverleg heeft tegen de verruiming van de vergunning beroep aangetekend bij de rechter. Omwonenden willen dat de oude vergunning conform de besluitvorming van de gemeenteraad en de Raad van State gehandhaafd blijft zodat verder overlast uitgesloten is.

Projectgroep Muziekcentrum