Gepubliceerd op 28 november 2007, 20:00

alkmaar - 
Bij de procedure rond het veelbesproken bouwplan voor de Alkmaarse De Vliegerstraat, heeft de gemeente steken laten vallen in de communicatie met de buurt. Daardoor is er een langdurig en hard conflict ontstaan tussen buurtvereniging Hoefplan/Geestmolen.

Dat concludeert de Alkmaarse Rekenkamercommissie na onderzoek naar de gevolgde procedure die al in 1999 begon. Alle beschikbare documentatie is onderzocht en met een groot aantal betrokkenen is gesproken.

Buurtbewoners rond de De Vliegerstraat voelden zich in de maling genomen omdat zij in 1999 akkoord gingen met bebouwing van drie woonlagen. Tot hun verbazing bleek het uiteindelijke bouwplan te zijn opgehoogd naar vier tot zes lagen. Van aaneengesloten bebouwing was het plan gewijzigd naar drie slanke woontorens ('De Drie Vazen').

Hoewel participatie en inspraak volgens de wettelijke eisen zijn verlopen, heeft de gemeente steken laten vallen. Achtergrond is volgens de Rekenkamer de onvoldoende kwaliteit van de vastgestelde regels voor inspraak en participatie in 1999. Bovendien zijn die regels ook nog eens ondermaats uitgevoerd.

Concreet leidde dat er toe dat de buurtvereniging telkens pas achteraf werd geïnformeerd over de veranderingen in de planvorming; het 'laagste participatieniveau'. Omdat de buurt bij de aanvankelijke opstelling van de plannen wel betrokken was, leidde dat tot de verwachting dat men een serieuze gesprekspartner was.

Ondanks de conclusies van de Rekenkamer, is wethouder Simon Binnendijk 'geen moment ongerust' geweest, zo laat hij in een eerste reactie weten. ,,Er staat zwart op wit dat participatie- en inspraakregels goed zijn nageleefd. Ook ben ik blij dat er staat dat het buurtoverleg telkens van de wijzigingen in de nota van uitgangspunten op de hoogte is gebracht.''

Binnendijk geeft aan dat duidelijker moet worden aangegeven 'waar participatie ophoudt en inspraak begint'. De buurt meedenken over de nota van uitgangspunten (een vrijblijvende planrichting), maar niet over de uiteindelijke bouwplannen. Daarvoor geldt de inspraakprocedure. ,,Dat verschil moet duidelijker worden gemaakt'', aldus de wethouder.

klik hier voor de reacties bij de online versie van het NHD

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}