De voorbereidingen voor de bouw van de 'Drie Vazen' aan De Vliegerstraat zijn in volle gang. De nabijgelegen bewoners in De Hoef hebben een schrijven ontvangen van de Provincie over de waterontrekking die nodig is voor de bouw van de ondergrondse parkeergarage van het complex.

 

In deze brief, 'Kennisgeving Grondwaterwet', staat waar meer informatie in te winnen is over de bouwput en  de wateronttrekking. Het rapport is opgevraagd (en ter inzage bij het bestuur) en hierin staat dat de volgende ‘zakkingen’ verwacht worden:

Afstand tot bemaling  10 meter  25 meter  50 meter  100 meter  
 Maaiveld  25 mm  20 mm  20 mm  10 mm 
 Gebouwen  10 mm  8 mm  7 mm  3 mm 

Bij gebouwen op ‘staal’ (betonplaat zoals schuurtjes, garages) moet rekening gehouden worden met ‘verschilzakkingen’ (scheefzakken) die 50% van het totaal kunnen bedragen. Er is gesproken met de Provincie die verwacht dat de schade miniem zal zijn.

Mogelijke gevolgen kunnen zijn het verzakken van de tuinen, verzakkingen van de schuren en garages met mogelijk scheuren van aangrenzende muren. Breken van betonplaten van schuren of garages. Vergroten of ontstaan van scheuren in woongebouwen.

Inmiddels is er een brief met handtekeninglijst naar de Provincie opgestuurd met een 'Bedenking'. Dit houdt in dat er nader onderzoek gedaan kan worden naar mogelijke stappen om de schade die veroorzaakt wordt door de waterontrekking te kunnen verhalen op de projectontwikkelaar. Het is nadrukkelijk NIET de bedoeling de bouw te vertragen!
Om te bewijzen dat de schade veroorzaakt is door de waterontrekking dient aangetoond te worden dat de schade vooraf niet aanwezig was. Welke stappen hierin het beste ondernomen kunnen worden wordt momenteel uitgezocht door de werkgroep Bedrijven Wonen en Groenvoorziening.

Voor de waterontrekking zal een damwand geplaatst moeten worden. Ook hier kan schade optreden en de werkroep zal onderzoeken wie hier voor benaderd moet worden.

ReK

Meer informatie over De drie Vazen en de sloop van het WNK terrein via deze link