Besluit

PROVINCIE NOORD HOLLAND
Haarlem. 13 november 2001

Afdeling   : Water en Groen
Nummer : GWW 0115
Behandeld door  : R. Dimitrova
Aan  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Publicatie d.d. 22 november 2001 in:
1. de Staatscourant;
2. het Alkmaars weekblad.

 

KENNISGEVING GRONDWATERWET

Besluit
Gedeputeerde Staten van Noord-HoIland maken bekend dat zij vergunning ingevolge de Grondwaterwet hebben verleend aan Segesta exploitatie B. V. gevestigd te Alkmaar voor een bouwputbemaling aan de Vliegerstraat te Alkmaar.

Het besluit is in vergelijking met het ontwerpbesluit wel gewijzigd.

Inzage
Het besluit en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren vanaf 23 november 2001 tot 4 januari 2002 ter inzage:

bij de Afdeling Water en Groen van de provincie Noord-Holland, kamer 3053A, Houtplein 33 te Haarlem;
bij de Dienst Stadsontwikkeling en Beheer van de gemeente Alkmaar, Afdeling Milieubeheer, Mallegatsplein 10 te Alkmaar, van 08.30 tot 16.00 uur.
Bovendien liggen de stukken, na kantooruren, ter inzage bij de Dienst Stadsontwikkeling en Beheer van Alkmaar op de donderdagen van 18.00 tot 21.00 uur, echter uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak tel: 072-5488460.

Beroep
Beroep tegen het besluit kan tot 5 januari 2002 schriftelijk worden ingediend bij de Raad van State. Voor de beroepsmogelijkheden wordt verwezen naar het besluit.

 

Meer informatie:

    Bouw aan de Jan de Heemstraat (september)
    De 3 vazen (juli)

ReK