Vliegerstraat

A9TV

ALKMAAR – De gemeente had vorig jaar wel degelijk reden een tonnenhoge schadeclaim te vrezen bij het afblazen van nieuwbouw in de Vliegerstraat.
Dit antwoordt het college van B en W op vragen van de OPA-fractie.
OPA had verwezen naar een ambtelijke nota, waarin stond dat een claim geen stand zou houden.

[Alkmaarsche Courant, 6 maart 2007]
ALKMAAR -De gemeente heeft ruim 120 zienswijzen tegen het bouwplan van Segesta aan de De Vliegerstraat in Alkmaar afgewezen.

Omwonenden en allerlei maatschappelijke instanties hadden zienswijzen ingediend tegen het appartementencomplex dat aan de De Vliegerstraat zal verrijzen.

Bijgaand ter beeldvorming een korte samenvatting van de beantwoording van de gemeente op de ruim 120 ingediende Zienswijzen door omwonenden en maatschappelijke instanties zoals Stichting Alkmaarse Natuur- en Milieuorganisaties, Milieudefensie, Overleg Stadsontwikkeling Alkmaar en Molenstichting Alkmaar en omstreken.
Wellicht dat dit meegenomen kan worden in de bijeenkomst van de rekenkamercommissie over dit plan komende woensdagavond. 

[A9TV, 29 januari 2007]
 
ALKMAAR – Heeft wethouder Simon Binnendijk de hoogte van een claim van
Segesta in verband met een negatief standpunt over de plannen voor de
Vliegerstraat overdreven?

Die vraag staat centraal na een onderzoek van de OPA naar de claim.