Vliegerstraat

[Alkmaarsche Courant, 19 januari 2007]

DOOR ROEL VAN LEEUWEN ALKMAAR –

Alkmaar had weinig te vrezen van een schadeclaim van projectontwikkelaar Segesta als het omstreden bouwplan voor de De Vliegerstraat had moeten worden aangepast. Dat concludeert de Onafhankelijke Partij Alkmaar op basis van een memorandum van een senior jurist van de gemeente Alkmaar.

Tijdens de raadvergadering van 30 en 31 oktober 2006, toen de bouwplannen voor de
Vliegerstraat aan de orde waren, heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar aangekondigd zelf onderzoek te zullen gaan doen naar de door het college aangekondigde schadeclaim van de projectontwikkelaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar en de raad
Afdeling Bouwen
Postbus 53
1800 BC  Alkmaar
 

Zienswijze
 
Datum
 Alkmaar, 19 december 2006
  
 
Betreft
 Vrijstelling van 74 appartementen aan de De Vliegerstraat
  
 
Aantal pagina’s
 7
  
 
Bijlagen
 Petitie (24 zienswijzen)
   
Geachte burgemeester, wethouders en gemeenteraad,

Het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’, verder Buurtoverleg genoemd, dient bij deze haar bedenkingen in betreffende het besluit van het College voornemens te zijn via artikel 19 vrijstelling te verlenen aan Segesta voor de bouw van 74 appartementen aan de De Vliegerstraat zoals gepubliceerd op 8 november 2006.

Vliegerstraat

[Alkmaarsche Courant, 11 november 2006]
Vliegerstraat (1) 

Tijdens de raadsvergaderingen van 30 en 31 oktoberheb ik mij verbaasd over hoe er politiek bedreven werd in Alkmaar met betrekking tot het onderwerp de Vliegerstraat. Er werd een vurig debat gehouden, met name door de oppositiepartijen teefbaar Alkmaar, OPA, SP, en Liberale Kracht. Een debat op basis van steekhoudende argumenten. Uit de coalitiepartijen kwam niet veel meer dan dat de vermeende schadeclaim van de projectontwikkelaar te groot zou zijn en daarom onoverkomelijk. Onderzoek naar de juistheid en hardheid van de claim om een verantwoord raadsbesluit te kunnen nemen stond de coalitie, bij monde van ,de PvdA, niet toe.