Vliegerstraat

Vrijstelling artikel 19, lid 2 WRO
Burgemeester en wethouders brengen ter algemene kennis dat zij overwegen met toepassing van het bepaalde in artikel
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling/ vergunning te verlenen aan Segesta Exploitatie
B.V. voor het realiseren van 74 appartementen met parkeervoorziening op een perceel gelegen aan de De
Vliegerstraat/Jan de Heemstraat.

Toch wel duidelijke taal van het college om de bal weer toe te spelen naar de omwonenden van De Vliegerstraat.Er zijn in het verleden afspraken gemaakt tussen het college en de projectontwikkelaar. Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat dit uitlekt en wie verantwoordelijk is voor de claim van 6 ton. Het is een kwestie van onbehoorlijk bestuur om dan ook te suggereren dat die 6 ton niet van toepassing is als het om planschade voor de omwonenden gaat.

J.Stam

Alkmaar

{linkr:related;keywords:vliegerstraat;limit:10;title:gerelateerde artikelen}

[Alkmaarsche Courant, 1 november 2006]

DOOR WILLEMIEN SCHENKEVELD ALKMAAR -Projectontwikkelaar Segesta mag zijn bouwplan aan de De Vliegerstraat ongewijzigd neerzetten, hoe vervelend dat ook is voor de bewoners. Dat hebben de collegepartijen PvdA, CDA, VV D en GroenLinks gisteravond besloten. Volgens de oppositie zijn ze óf laf óf bevindt zich ergens een lijk in de kast.

ALKMAAR – Het lijkt er steeds sterker op dat de gemeente zélf onder het bereikte compromis over De Vliegerstraat uit wil.
Dit concludeert Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ naar aanleiding van alle gebeurtenissen de afgelopen week.
Gemeente en buurt kibbelen over de hoogte van de nieuwbouw die ontwikkelaar Segesta aan De Vliegerstaat wil realiseren.